Παρασκευή, 19 Μαΐου 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την   22η του μηνός  Μαΐου    έτους  2017,  ημέρα   Δευτέρα   και ώρα  14:30  στο δημοτικό κατάστημα, με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης :

  • Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης  και διάθεση των σχετικών πιστώσεων.
  • Έγκριση διενέργειας της προμήθειας «Ειδών Καθαριότητας & Ευπρεπισμού υπηρεσιών του Δήμου Σητείας & των νομικών  του προσώπων έτους 2017» με  συνοπτικό διαγωνισμό - Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών- Καθορισμός των όρων διενέργειας του διαγωνισμού. 
  • Έγκριση 1ου πρακτικού (Δικαιολογητικά συμμετοχής –Τεχνικές προδιαγραφές) της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την ανάθεση της εργασίας « Συντήρηση εφαρμογών Λογισμικού έτους 2017» .Ορισμός ημερομηνίας ανοίγματος των οικονομικών προσφορών υποψηφίων.
  • Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή του δήμου Σητείας.
  • Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή  τοπικών κοινοτήτων Σητείας.
  • Καθορισμός όρων διενέργειας φανερής προφορικής & πλειοδοτικής δημοπρασίας για  την παραχώρηση  του δικαιώματος απλής χρήσης  τμημάτων αιγιαλού  και   παραλίας του Δήμου μας, με  σύναψη  σχέσης εκμίσθωσης  έναντι ανταλλάγματος  για θαλάσσια  μέσα  αναψυχής , ομπρέλες.    


                                        Ο Πρόεδρος
                                       Τερζής Λεωνίδας

Συνολικες προβολες σελιδας