Τετάρτη, 3 Μαΐου 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ

Σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου  Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σητείας που θα διεξαχθεί  στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Πατριάρχου Βαρθολομαίου 9 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο δεύτερο όροφο, στις 05 ΜΑΪΟΥ  έτους 2017
 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 13:30, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης   στα παρακάτω θέματα:
1.Έγκριση παράτασης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης, του  Δήμου  Σητείας και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σητείας για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο   « Μελέτη Οργάνωσης Χερσαίας Ζώνης Λιμένος Σητείας».
2. 3η Αναμόρφωση  προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2017 Δ.Λ.Τ. Σητείας.
3. Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης για διάφορες δαπάνες και ψήφιση πιστώσεων.
4.  Έγκριση διενέργειας προμήθειας «προμήθεια μηχανοκίνητου σαρώθρου για τον καθαρισμό τηςΧερσαίας ζώνης λιμένα Σητείας».
5. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής «προμήθειας χρωμάτων».
6. Περί αιτήματος 3ου 12/Θ Δημοτικού Σχολείου παραχώρηση χώρου.
7. Έγκριση μετακίνησης προέδρου στην Αθήνα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Συνολικες προβολες σελιδας