Σάββατο, 25 Φεβρουαρίου 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την   28η του μηνός  Φεβρουαρίου   έτους 2017,  ημέρα    Τρίτη  και ώρα  14:30  στο δημοτικό κατάστημα, με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης :


  • Σύνταξη σχεδίου 1ης Αναμόρφωσης  του  πρ/σμού οικονομικού έτους 2017.

  • Έγκριση Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης για διάφορες δαπάνες.

  • Λήψη απόφασης περί άσκηση ή μη  αναίρεσης  για   Ιωάννη Κοκολάκη  κ.λ.π.

  • Λήψη απόφασης περί άσκηση ή μη  έφεσης  στην υπόθεση του Νικ. Λαντζανάκη.

                                     Ο Πρέδρος

                               Τερζής Λεωνίδας

Συνολικες προβολες σελιδας