Σάββατο, 17 Δεκεμβρίου 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ

Σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου  Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σητείας
που θα διεξαχθεί  στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Πατριάρχου Βαρθολομαίου 9 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο δεύτερο όροφο, στις 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  έτους 2016  ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 13:30, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης   στα παρακάτω θέματα:
1. Παραχώρησης χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Σητείας για το έτος 2017, στον Αγγελίδη Ιωάννη νόμιμος εκπρόσωπος της  «ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ Α.Ε» για ανάπτυξη  τραπεζοκαθισμάτων , έμπροσθεν  του καταστήματος του  «Καφετέρια - Μπάρ», επί της οδού  Ελ. Βενιζέλου 189».
2. Παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Σητείας για το έτος 2017, στον Γαρεφαλάκη Δημήτριο  για ανάπτυξη  τραπεζοκαθισμάτων , έμπροσθεν  του καταστήματος του  «Καφενείο – Σνακ Μπαρ-Ταβέρνα», επί της οδού  Ελ. Βενιζέλου 157».
3. Παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Σητείας για το έτος 2017, στον Γαρεφαλάκη Νικόλαο  για ανάπτυξη  τραπεζοκαθισμάτων , έμπροσθεν  του καταστήματος του  «Καφενείο – Σνακ Μπαρ-Ταβέρνα», επί της οδού  Ελ. Βενιζέλου 151».
4. Παραχώρησης χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Σητείας για το έτος 2017, στην Σκανδαλάκη Χριστίνα για  ανάπτυξη  τραπεζοκαθισμάτων , έμπροσθεν  του καταστήματος της «Επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύματος – Επιχείρηση αναψυχής», επί τηςοδού  Κ. Καραμανλή 38»
5. Παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Σητείας για το έτος 2017, στον Παπακωνσταντίνου Αντώνιο  για ανάπτυξη  τραπεζοκαθισμάτων , έμπροσθεν  του καταστήματος του  «Παραδοσιακό Καφενείο », επί της οδού  Ελ. Βενιζέλου 159».
6. Παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Σητείας για το έτος 2017, στον Κοκολάκη Κωνσταντίνο  για τοποθέτηση σταντ, έμπροσθεν  του καταστήματος του  «παντοπωλείο - κάβα», επί της οδού  Κ. Καραμανλή 16.
7. Παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Σητείας για το έτος 2017, στον Παθιάκη Μιχαήλ   για ανάπτυξη  τραπεζοκαθισμάτων , έμπροσθεν  του καταστήματος του  « Καφενείο Αναψυκτήριο άνευ παρασκευαστηρίου», επί της οδού  Κ. Καραμανλή 16».
8. Παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Σητείας για το έτος 2017, στον Παπαδάκη Γεώργιο για ανάπτυξη  τραπεζοκαθισμάτων , έμπροσθεν  του καταστήματος του  « ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΜΠΑΡ», επί της οδού  Κ. Καραμανλή 2».
9. Παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Σητείας για το έτος 2017, στον Καφφεσάκη Θωμά για τοποθέτηση σταντ – ψυγείο , στο περίπτερο του επί της  οδού  Κ. Καραμανλή 7.
10. Παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Σητείας για το έτος 2017, στην Αντωνιδάκη Μαρία νόμιμο εκπρόσωπο της «ΙΤΑΝΟΣ Α.Ε» για ανάπτυξη  τραπεζοκαθισμάτων , έμπροσθεν  του καταστήματος της  « Επιχείρηση αναψυχής & επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύματος», επί της οδού  Κ. Καραμανλή 4».
11. Παραχώρησης χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Σητείας για το έτος 2017, στην      «ΤΕΡΨΙΣ ΕΠΕ» νόμιμος εκπρόσωπος της ο Φωτεινός Παναγιώτης για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων έμπροσθεν του καταστήματος του «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΜΠΑΡ» , επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 161,».
 12. Παραχώρησης χώρου  χερσαίας ζώνης λιμένα Σητείας για το έτος 2017, στον    Κουνελάκη Κωνσταντίνο για τοποθέτηση σταντ,  έμπροσθεν  του καταστήματος  του   «Επιχείρηση μαζικής            εστίασης παρασκευής και διάθεσης πρόχειρου γεύματος», επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 165.
13. Παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Σητείας για το έτος 2016, στην Παπαδάκη Άννα  για ανάπτυξη  τραπεζοκαθισμάτων , έμπροσθεν  του καταστήματος της  «Επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και π[ροσφοράς πλήρους γεύματος», επί της οδού  Κ. Καραμανλή 20».
14. Ορισμός εκπροσώπων για την συγκρότηση επιτροπής πολυσύχναστης παραλίας
15. Ορισμός εκπροσώπων για την συγκρότηση επιτροπής γνωμοδότησης χορήγησης-ανανέωσης αδειών θαλάσσιων μέσων αναψυχής
16. Συγκρότηση επιτροπής για θέματα ναυαγίων σε χώρο ευθύνης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σητείας
17. Απομάκρυνση του περιπτέρου από την χερσαία ζώνη λιμένα Σητείας ιδιοκτησίας Γεωργίου
    Δημητροπουλάκη.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Συνολικες προβολες σελιδας