Κυριακή, 20 Νοεμβρίου 2016

ΕΑΣ Σητείας - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΞΙΣΩΤΙΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣΤη Δευτέρα, 14 Νοεμβρίου 2016, ολοκληρώθηκε, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. 1847/51107/26-04-2016 ΥΑ (ΦΕΚ1275 Β΄- ΑΔΑ 6ΤΧΥ4653ΠΓ-15Π) όπως ισχύει, η πρώτη κατάταξη των παραγωγών που αιτήθηκαν στο Μέτρο 13 «ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΝΤAI ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΑ Ή΄ ΆΛΛΑ ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ» του ΠΑΑ 2014-2020 (Εξισωτική Αποζημίωση).

Μετά την πραγματοποίηση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων εκδόθηκαν οι πίνακες Παραδεκτών Αιτήσεων (Εγκεκριμένων) και Μη Παραδεκτών Αιτήσεων (Απορριπτομένων), οι οποίοι έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (http://www.opekepe.gr/, – ‘Εφαρμογές’ – ‘Εφαρμογές για την ενημέρωση του πολίτη’ και συγκεκριμένα στην ‘Ενημέρωση Μέτρου 13 – Εξισωτική Αποζημίωση Έτους Αιτήσεων 2016’) και θα είναι διαθέσιμοι για προσωποποιημένη πληροφόρηση των παραγωγών με τη χρήση των ΑΦΜ και ΑΜΚΑ.
Οι πίνακες θα είναι επίσης διαθέσιμοι στις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. καθώς και γραφεία της Ένωσης Σητείας. Κατά των αποτελεσμάτων των πινάκων οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί δύνανται να υποβάλουν ένσταση εντός 10 εργασίμων ημερών, αρχής γενομένης από την Τετάρτη 16.11.2016,  είτε απευθείας στις Περιφερειακές Διευθύνσεις, Περιφερειακές Μονάδες ή Νομαρχιακές Μονάδες του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., είτε στα γραφεία μας. Το έντυπο της ένστασης είναι διαθέσιμο για τους ενδιαφερόμενους στην ανωτέρω ιστοσελίδα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

www.dikaiologitika.gr
 ΠΛΗΡ/ΡΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΑ:2843029998-29997-29996.

Για την Ένωση Σητείας ΑΕΣ
Ο ΠρόεδροςΜανώλης Μαυροματάκης


---------------------------------

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 2016


Μετά από διευκρίνηση της αρμόδιας υπηρεσίας του ΟΠΕΚΕΠΕ, σας ενημερώνουμε ότι η αναπηρική σύνταξη (που δεν αφορά τον αιτούντα),
η σύνταξη χηρείας, το επίδομα πολυτέκνων δεν αποτελούν λόγο απόρριψης για το Μέτρο 13 (ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ).
Εφόσον παραγωγοί που απορρίπτονται στο μέτρο 13 εμπίπτουν σε αυτές τις κατηγορίες, θα πρέπει (στα πλαίσια της ένστασης) να προσκομίσουν
τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη του δικαιούχου της εν λόγω σύνταξης/επιδόματος.

Για την Ένωση Σητείας ΑΕΣ
Ο ΠρόεδροςΜανώλης Μαυροματάκης

Συνολικες προβολες σελιδας