Τρίτη 25 Απριλίου 2023

Προσοχή στις ασθένειες της Eλιάς στην άνθηση

qwhgdvqh 

Ενδεχόμενες προσβολές από Βαμβακάδα, Πυρηνοτρήτη, Ακάρεα
   Σύμφωνα με το Δελτίο  του ΠΚΠΦ Ηρακλείου (MSc Μαρία Ζ. Ροδιτάκη, Αν. Παπαδάκη) της 13-4-23  τα βλαστικά στάδια της ελιάς, ποικιλία Κορωνέϊκη,  στην Κρήτη παρουσιάζονται την περίοδο αυτή ως εξής: 
Πρώιμες περιοχές: Φούσκωμα ανθοταξιών - Κρόκιασμα ( στάδια D και E ).
Μεσοπρώιμες περιοχές: Σχηματισμός ανθοταξιών - Φούσκωμα ανθέων ( στάδια C, D ).
Όψιμες περιοχές: Σχηματισμός των ανθοταξιών ( στάδιο C )
(σ.σ.) Στα στάδια αυτά είναι ενδεχόμενη η εμφάνιση των παρακάτω εντομολογικών εχθρών οι οποίοι  μπορούν να αντιμετωπιστούν, σύμφωνα με όσα αναφέρονται  για καθε ένα απο αυτούς.   
 
     ΒΑΜΒΑΚΑΔΑ ή ΨΥΛΛΑ (Euphyllura phillyreae)
 Μυζητικό έντομο που προσβάλλει τη νέα βλάστηση. Λευκά βαμβακώδη εκκρίματα και κολλώδες μελίτωμα καλύπτουν τις προσβεβλημένες κορυφές των νέων βλαστών και τις ανθοταξίες παρεμποδίζοντας την γονιμοποίηση.
Οδηγίες: Συνιστάται αντιμετώπιση μόνο σε ελαιώνες με μικρή ανθοφορία και έντονη προσβολή (ποσοστό προσβεβλημένων ανθοταξιών μεγαλύτερο από 30%) κατά προτίμηση με παραφινικά λάδια. Οι επεμβάσεις που γίνονται για άλλα έντομα της  ελιάς παρέχουν προστασία και από την ψύλλα.
 
ΠΥΡΗΝΟΤΡΗΤΗΣ: (Praysoleae)

Προσβάλει διαδοχικά τα άνθη, τους καρπούς και τα φύλλα της ελιάς σε τρείς διαφορετικές γενιές: ανθόβια, καρπόβια και φυλλόβια. Αυτή την εποχή οι προνύμφες τρέφονται στα κλειστά και στα ανοιχτά άνθη. Όταν η ανθοφορία είναι μεγάλη τότε η πραγματική ζημιά στην παραγωγή δεν είναι σημαντική αφού στην ελιά ένα μικρό ποσοστό, μόλις 5% των ανθέων εξασφαλίζει μια καλή καρποφορία. Όμως σε μέτρια έως μικρή ανθοφορία, ένας μεγάλος πληθυσμός του πυρηνοτρήτη μπορεί να προκαλέσει ζημιά. Στο δίκτυο παγίδευσης των πρώιμων περιοχών η πτήση ακμαίων της ανθόβιας είναι σε εξέλιξη με σημαντικούς πληθυσμούς.

Οδηγίες: -Στις πρώιμες περιοχές σε ελαιώνες με χαμηλή ανθοφορία συστήνεται αντιμετώπιση κατά την έναρξη της άνθισης με εκλεκτικά εγκεκριμένα σκευάσματα. Σε ελαιώνες με ικανοποιητική ανθοφορία δε χρειάζεται να γίνει καμία επέμβαση στη γενιά αυτή.

-Στους ελαιώνες βιολογικής καλλιέργειας ανεξαρτήτως του μεγέθους της ανθοφορίας συστήνεται μία επέμβαση όταν έχουν ανοίξει 5-25% των ανθέων με σκευάσματα του βακίλου της Θουριγγίας (Bacillus thuringiensis).

    Στη βιολογική γεωργία η αντιμετώπιση του πυρηνοτρήτη γίνεται κατά κανόνα στην ανθόβια γενιά για τη μείωση του πληθυσμού του εντόμου στην επόμενη, την καρπόβια όπου τα επιτρεπόμενα μέσα βιολογικής αντιμετώπισης είναι περιορισμένα.

Σύσταση: -Η άνθιση συμπίπτει με την περίοδο δραστηριότητας των περισσότερων ωφέλιμων εντόμων, παρασιτοειδών και αρπακτικών που μειώνουν σημαντικά τους πληθυσμούς αυτής της γενιάς (προνύμφες και αυγά) και για το λόγο αυτό προτείνεται να χρησιμοποιούνται σκευάσματα του
βακίλου ή άλλο εγκεκριμένο εκλεκτικό εντομοκτόνο.
Σε επόμενο δελτίο θα ενημερωθείτε για την αντιμετώπιση στις περιοχές μέσης πρωιμότητας και στις όψιμες περιοχές.

 

    ΑΚΑΡΕΑ: Eriophyidae Eriophyes oleae Aceria oleae

Την άνοιξη τα ακάρεα προσβάλλουν τα αναπτυσσόμενα νέα φύλλα και τις ανθοταξίες και όταν οι πληθυσμοί είναι μεγάλοι προσβάλλουν και τους νεαρούς καρπούς. Εξαιτίας της τροφικής τους δραστηριότητας προκαλούν παραμορφώσεις στην κάτω επιφάνεια των φύλλων που σταδιακά στα ώριμα φύλλα φαίνονται σαν ανάγλυφες καστανές κηλίδες και αντίστοιχα διάστικτη χλώρωση και κιτρίνισμα στην πάνω επιφάνεια.akarea

Διαπιστώσεις: Οι ήπιες καιρικές συνθήκες είναι εξαιρετικά ευνοϊκές στην ανάπτυξη μεγάλων πληθυσμών. Κατά το στάδιο του σχηματισμού των ανθοταξιών τα ακάρεα βρίσκονται σε μεγάλη κινητικότητα και αναπτύσσουν πυκνούς πληθυσμούς. Αργότερα θα μεταναστεύσουν διαδοχικά στα άνθη και στους νεαρούς καρπούς. Σοβαρές προσβολές προκαλούν φυλλόπτωση, ανθόπτωση ή καρπόπτωση και εξασθένιση των δέντρων.

Οδηγίες: Συστήνεται προστασία της νεαρής βλάστησης που είναι ευαίσθητη στις προσβολές, στα νεαρά δέντρα σε φυτώρια και σε νέες φυτεύσεις όπως και στα αυστηρά κλαδεμένα δέντρα. Η επέμβαση γίνεται με παραφινικά λάδια όταν η ακραία βλάστηση αποκτήσει μήκος 6–8 εκ. δηλαδή 3–4 ζεύγη νέων αναπτυγμένων φύλλων, πριν την άνθιση (βλαστικά στάδια D, Ε, κλειστά άνθη).

Τα παραφινικά λάδια αυτή την περίοδο καταπολεμούν παράλληλα τα νεαρά προνυμφικά στάδια των κοκκοειδών (πολλίνια, παρλατόρια, ασπιδιωτός) και της ψύλλας (βαμβακάδα).

   

    ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

-Χρησιμοποιείτε σκευάσματα φυτοπροστασίας με έγκριση στην καλλιέργεια της ελιάς.

-Στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ https://1click.minagric.gr/oneClickUI/frmFytoPro.zul στις επιλογές: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ & ΕΝΤΟΜΟ (Εχθρό) ή ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ & ΑΣΘΕΝΕΙΑ επιλέγοντας την καλλιέργεια της ελιάς μπορείτε να ενημερώνεστε για τα εγκεκριμένα εντομοκτόνα και μυκητοκτόνα σύμφωνα με τις τελευταίες τροποποιήσεις των εγκρίσεων.

-Διαβάζετε και εφαρμόζετε προσεκτικά τις οδηγίες στις ετικέτες των σκευασμάτων για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και για το περιβάλλον.

-Παρακολουθείτε τα δελτία καιρού για την ενημέρωση σας. Αποφεύγετε τους ψεκασμούς όταν οι καιρικές συνθήκες δεν είναι κατάλληλες, π.χ. δυνατός άνεμος ή βροχή.

-Τα Δελτία για την ελιά εκδίδονται με δεδομένα που προέρχονται από συγκεκριμένο δικτυο βιολογικών,  φαινολογικών  και  μετεωρολογικών  παρατηρήσεων σε τρεις αντιπροσωπευτικές ζώνες πρωιμότητας:την  πρώιμη  (παραλιακή),την  μεσοπρώιμη  (ενδοχώρα)και  την  όψιμη  (ορεινή).

-Στις αποφάσεις που λαμβάνετε για την προστασία της καλλιέργειάς σαςμε τις συστάσεις των Δελτίων  θαπρέπει να συνεκτιμάτε τις  τοπικές συνθήκες(ανάγλυφο κάθε περιοχής) και τηνατομικότητα του ελαιώνα σας (ηλικία, θρεπτική κατάσταση, φορτίο παραγωγής, ποτιστικός, κ.ά).

Ηράκλειο 13 Απριλίου 2023
Η Προϊσταμένη Σμήματος
Κληρονόμου Ευφροσύνη

 

Συνολικες προβολες σελιδας