Τρίτη, 8 Αυγούστου 2017

Ζητήθηκε περισσότερη ενημέρωση για τη βιοκλιματική αναβάθμιση της πλατείας Σητείας

Στην τελευταία συνεδρίασή του το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σητείας εκλήθη να εγκρίνει τη σύναψη της προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Σητείας για την εκτέλεση του έργου «Βιοκλιματική Αναβάθμιση της  κεντρικής πλατείας της πόλης της Σητείας».

Κατά την εισήγησή του ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου κ. Θοδωρής Πετρουλάκης πρότεινε την έγκριση.
«Έχει», σημείωσε, «ληφθεί σχετική απόφαση, έχει εγκριθεί στο σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης- κι από το Δημοτικό Συμβούλιο Σητείας».
Υπεβλήθησαν ερωτήματα και παρατηρήσεις. Επειδή μεταξύ άλλων έγινε εμφανής η ελλιπής ενημέρωση για το περιεχόμενο της οι κ. Νίκος Καραμανωλάκης και Χριστόφορος Καλαμπόκης, επικεφαλής και Δημοτικός Σύμβουλος αντίστοιχα της μείζονος αντιπολίτευσης και μέλη του Δ.Σ. του Ταμείου, πρότειναν την αναβολή του θέματος.
«Θα ήταν», όπως ειπώθηκε, «χρήσιμο να υπάρξει πλήρης ενημέρωση από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και να συζητηθεί εκ νέου στην επόμενη συνεδρίαση».
Η πρόταση για αναβολή υπερίσχυσε αυτής του κ. Πετρουλάκη κι εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
Μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης ο κ. Νίκος Καραμανωλάκης τόνισε: «Εμείς διαφωνούμε με το συγκεκριμένο έργο που αφορά την ανάπλαση της πλατείας της Σητείας κι έχουμε καταθέσει διαφορετική πρόταση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εφ’ όσον η Δημοτική Αρχή εμμένει στην υλοποίησή του και γι’ αυτό απαιτείται να παραχωρηθεί η πλατεία από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο στο Δήμο, δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να επιβαρυνθεί ο προϋπολογισμός του Λιμενικού Ταμείου όπως προβλέπει το άρθρο 3, παρ. 3,3 της σύμβασης, το οποίο ζητάμε να παραληφθεί.
Εμείς θεωρούμε ότι η λύση του προβλήματος είναι η τροποποίηση της χερσαίας ζώνης λιμένα Σητείας έτσι ώστε ένα μεγάλο μέρος της που περιλαμβάνει δρόμους, αλλά και η πλατεία να περιέλθει στην κυριότητα του Δήμου Σητείας. Διότι αν γίνει ενοποίηση ή υπαχθεί διοικητικά π.χ. στον Ο.Λ.Η. ή στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αγίου Νικολάου, θα υπάρξουν συνέπειες για την τοπική κοινωνία.
Καταθέσαμε πρόταση αναβολής διότι, όπως προέκυψε κατά την συζήτηση, μέλη του Δ.Σ. δεν ήταν ενημερωμένα σχετικά με το είδος της παρέμβασης. Ζητήσαμε αναβολή  προκειμένου να γίνει ενημέρωση  από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου».
«Είναι», ανέφερε ο κ. Πετρουλάκης, «μία μελέτη που θα γίνει σε χώρο αρμοδιότητας του Λιμενικού Ταμείου. Πρότεινα την έγκριση της προγραμματικής σύμβασης. Τα μέλη του Δ.Σ. είχαν κάποιες ενστάσεις ως προς το οικονομικό βάρος, που θα αναλάβει το Ταμείο και τελικά το Δ.Σ. ενέκρινε να αναβληθεί το θέμα και να συζητηθεί σε μελλοντική συνεδρίαση, αφού γίνει παρουσίαση της μελέτης από την Τεχνική Υπηρεσία».
ΜΑΡΙΖΑ ΨΑΡΑΚΗ

Πηγή : Ανατολή

Συνολικες προβολες σελιδας