Κυριακή, 9 Ιουλίου 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ

Σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου  12 ΙΟΥΛΙΟΥ  έτους 2017  ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη
απόφασης   στα παρακάτω θέματα:
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σητείας που θα διεξαχθεί  στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Πατριάρχου Βαρθολομαίου 9 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο δεύτερο όροφο, στις

1.Έγκριση διενέργειας προμήθειας «Προμήθεια και τοποθέτηση υλικών εξοπλισμού ΣΑΛΕ για την εφαρμογή του ευρωπαϊκού κανονισμού 725/2004» ποσό 58.689,20 €.
2. Παραχώρηση συσκευής μέτρησης αλκοόλης (αλκοολόμετρο) για χρήση στο Λιμεναρχείο Σητείας.
3.  Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης για διάφορες δαπάνες και ψήφιση πιστώσεων.
4. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμήθειας «Υλικά οδοσήμανσης (κώνοι, κολωνάκια, μπάρες κ.λ.π)».
5. Συμπλήρωση της αριθ. 23/2017 περί παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα στο Ψαράκη Θεόδωρο για τοποθέτηση
    τραπεζοκαθισμάτων  επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 60.
6. Περί αιτήματος Χατζάκη Νικολάου.

Συνολικες προβολες σελιδας