Σάββατο, 13 Μαΐου 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ

Σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου  17 ΜΑΪΟΥ  έτους 2017  ημέρα Τετάρτη  και ώρα 13:30, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης   στα παρακάτω θέματα:

Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σητείας που θα διεξαχθεί  στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Πατριάρχου Βαρθολομαίου 9 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο δεύτερο όροφο, στις
1. Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης για διάφορες δαπάνες και ψήφιση πιστώσεων.
2.  Έγκριση διενέργειας προμηθειών.
3. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής «προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού ηλεκτρικών εγκαταστάσεων λιμένα Σητείας».
4.Παραχώρηση χώρου  χερσαίας ζώνης λιμένα Σητείας για το έτος 2017, στον Μοσχολιδάκη Εμμανουήλ για ανάπτυξη  τραπεζοκαθισμάτων , έμπροσθεν  του καταστήματος του «επιχείρηση μαζικής εστίασης πρόχειρου γεύματος και επιχείρηση αναψυχής» επί της οδού  Ελ. Βενιζέλου 179.
5.Παραχώρηση χώρου  χερσαίας ζώνης λιμένα Σητείας για το έτος 2017, στην Μαλλιαρουδάκη  Αναστασία για ανάπτυξη  σταντ , έμπροσθεν  του καταστήματος της   «είδη λαϊκής τέχνης» επί ης οδού  Κ. Καραμανλή 10.
6. Ενημέρωση Δ.Σ περί μη τήρησης των όρων από παραχωρησιούχους για παραχωρήσεις χώρων στη χερσαία ζώνη λιμένα Σητείας
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Συνολικες προβολες σελιδας