Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2017

Προβληματισμένοι οι καζανάρηδες του Λασιθίου για το πώς θα διαθέτουν τη ρακή τους

Προβληματισμός επικρατεί στις τάξεις των παραδοσιακών αποσταγματοποιών ρακής, για το τι θα επιφέρει με την εφαρμογή του, το νέο νομικό πλαίσιο (Ν.4446/2016, άρθρο 107). Ο κλάδος είναι σε αναμονή της έκδοσης των σχετικών ερμηνευτικών του νόμου εγκυκλίων από το Υπουργείο Οικονομικών,
που θα προσδιορίσουν επακριβώς και τις υποχρεώσεις των καζανάρηδων σχετικά με τον τρόπο διάθεσης και εμπορίας των ποσοτήτων που θα παράγουν, επιπλέον της ποσότητας των 120 κιλών που τους επιτρέπει ο νόμος να καταναλώσουν οι ίδιοι στα νοικοκυριά τους, χωρίς κανένα παραστατικό.
Για τα ζητήματα αυτά ενημερώθηκαν εκτενώς στη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης του σωματείου τους, η οποία πραγματοποιήθηκε πριν από λίγες ημέρες, στο Πολιτιστικό Κέντρο Παχειάς Άμμου.
Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Γιάννης Καναβάκης έκανε σχετική εισήγηση για τα νέα δεδομένα.
Εκτενή ανάλυση του νόμου έκανε ο νομικός Αντώνης Βγόντζας και σχετική ενημέρωση ο λογιστής του συλλόγου Κων. Κασωτάκης.
Ο κ. Καναβάκης επεσήμανε ότι το νομικό πλαίσιο, όπως αναφέρεται στο νόμο, είναι ασαφές σε αρκετά κρίσιμα σημεία. Το μόνο «καθαρό» είναι ότι ο νόμος ορίζει ότι ο κάθε παραγωγός έχει δικαίωμα να παραγάγει έως 120 κιλά ρακή για το σπίτι του χωρίς τη δυνατότητα να τα πουλήσει και χωρίς την υποχρέωση να τηρήσει παραστατικά στοιχεία για την ποσότητα αυτή. Ο νόμος αφήνει ανοιχτό, το υπόλοιπο ρακής που θα παράγει, να το πουλήσει, χωρίς να είναι απολύτως σαφές το πλαίσιο που θα πρέπει να τηρήσει ώστε να είναι νόμιμος και αυτά θα πρέπει να διευκρινιστούν με ερμηνευτικές εγκυκλίους από το υπουργείο. Παραμένει ασαφές αν οι παραγωγοί που θα εμπορευτούν ρακή θα αποτελέσουν ειδική κατηγορία παραγωγών μέσα στο ειδικό καθεστώς των αγροτών.
Απαντώντας στην ερώτηση, αν ο νόμος περιπλέκει τα πράγματα για τους παραδοσιακούς παραγωγούς ρακής, ο κ. Καναβάκης απάντησε καταφατικά, εξηγώντας ότι μέχρι την ψήφιση του παραπάνω νόμου, ο παραγωγός μπορούσε να διακινήσει όση ποσότητα παρήγαγε με την άδεια απόσταξης που ελάμβανε από το Τελωνείο, χωρίς να τηρεί βιβλία ή να εκδίδει χωριστά παραστατικά.
Με παρέμβασή τους στο υπουργείο, οι δύο σύλλογοι, Λασιθίου και Ηρακλείου μαζί με την Ομοσπονδία του κλάδου, είχαν λάβει προφορική διαβεβαίωση ότι κάθε παραγωγός τσικουδιάς θα μπορούσε να διακινήσει προϊόν μέχρι 1.300 κιλά τηρώντας παραστατικά στοιχεία (τιμολόγια κλπ.), αλλά αυτό δεν προκύπτει, όμως, από πουθενά, είπε ο πρόεδρος των αποσταγματοποιών Λασιθίου, τονίζοντας ότι διατηρούν τις επιφυλάξεις τους μέχρι να δουν πως όλα αυτά θα διευκρινιστούν από το υπουργείο με σχετική εγκύκλιο. Δεν κρύβουν δε το φόβο τους, μήπως και η υπόθεση εξελιχθεί προς το δυσμενέστερο για τον παραγωγό ρακής…
Στην ερώτηση, αν διαπιστώνουν κάθε χρόνο που περνά, ο «κλοιός» να σφίγγει γύρω από τον παραδοσιακό παραγωγό ρακής στην Κρήτη, ο κ. Καναβάκης είπε ότι δυστυχώς αυτή είναι μια δυσάρεστη διαπίστωση και «αντί το κράτος να λάβει μέτρα για να καταπολεμήσει τη λαθραία εισαγωγή τόνων ολόκληρων από βαλκανικές χώρες αλκοολούχων τύπου ρακής ή να εντοπίσουν τις «μπόμπες» που παρασκευάζουν κάποιοι «περίεργοι», προσπαθεί να βάλει εμπόδια στους νόμιμους και να τους κάνει να γίνουν παράνομοι…».
To όλο θέμα παρακολουθεί στενά ο σύλλογος, με τη βοήθεια και συμπαράσταση του κ. Βγόντζα, ο οποίος προσφέρει στο σωματείο νομική στήριξη αφιλοκερδώς. Μάλιστα, ο Σύλλογος Παραδοσιακών Αποσταγματοποιών Τσικουδιάς Νομού Λασιθίου σκοπεύει να τον ανακηρύξει σύντομα σε επίτιμο μέλος του.
Τέλος, ο κ. Καναβάκης είπε ότι στις 5 Μαρτίου ο σύλλογος θα συμμετάσχει στη γενική συνέλευση της ομοσπονδίας του κλάδου, στη Θεσσαλονίκη, όπου θα συζητηθούν όλα αυτά τα θέματα και οι  προοπτικές για τον κλάδο.

Τι λέει ο νόμος;    
H παρ. 8 της περίπτωσης Ε΄ του άρθρου 7 του ν. 2969/2001 «Αιθυλική αλκοόλη και αλκοολούχα προϊόντα» (Α΄ 281) αντικαθίσταται ως εξής:
α) Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παρ. 1α) του άρθρου 39 του ν. 4308/2014 (Α΄251) καθώς και κάθε άλλης διάταξης που ρυθμίζει κατά διάφορο τρόπο την έκδοση λογιστικών στοιχείων και την τήρηση λογιστικών αρχείων, η διάθεση του παραγόμενου έτοιμου προϊόντος απόσταξης από τα δικαιούχα παραγωγής πρόσωπα της παραγράφου 1 της παρούσας περίπτωσης πραγματοποιείται με την έκδοση λογιστικών στοιχείων, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις του ν. 4308/2014. Τα ως άνω αναφερόμενα πρόσωπα, έχουν υποχρέωση τήρησης και ενημέρωσης λογιστικών αρχείων. Για τη διακίνηση του ως άνω προϊόντος απόσταξης, εκδίδεται σχετικό παραστατικό κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 5 του ν. 4308/2014, το οποίο συνοδεύει το προϊόν μέχρι τον τελικό προορισμό του. Δεν απαιτείται έκδοση παραστατικού διακίνησης, εφόσον εκδίδεται άμεσα λογιστικό στοιχείο αξίας.
β) Από τις διατάξεις της υποπαραγράφου α΄ εξαιρούνται τα δικαιούχα παραγωγής φυσικά πρόσωπα, τα οποία παράγουν το προϊόν αυτό, μέχρι το ανώτατο όριο των 120 κιλών ανά αποστακτική περίοδο και ανά πρόσωπο, αποκλειστικά για κατανάλωση από τα ίδια, τα μέλη της οικογενείας τους ή τους προσκεκλημένους τους, απαγορευομένης της εμπορίας. Σε περίπτωση διακίνησης του ως άνω προϊόντος από τα πρόσωπα αυτά ή για λογαριασμό τους, αυτό συνοδεύεται από αντίγραφο της αδείας απόσταξης καθώς και του αποδεικτικού είσπραξης των φορολογικών επιβαρύνσεων.
γ)Το εν λόγω προϊόν διατίθεται χύμα, χωρίς οποιασδήποτε μορφής τυποποίηση, σε δοχεία από γυαλί ή και άλλο κατάλληλο υλικό σύμφωνα με τους σχετικούς όρους χρήσης που προβλέπονται στην ισχύουσα ενωσιακή και εθνική νομοθεσία όσον αφορά τη μετανάστευση στα αλκοολούχα ποτά.
Η ισχύς των διατάξεων του άρθρου αρχίζει την 1.8.2017.
ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ

Πηγή : Ανατολή

Συνολικες προβολες σελιδας