Παρασκευή, 18 Νοεμβρίου 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 23η του μηνός  Νοεμβρίου   έτους 2016,  ημέρα Τετάρτη και ώρα  14:30  στο δημοτικό κατάστημα, με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:

1.    Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης  προϋπολογισμού  οικ. έτους  2016
2.    Έγκριση Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης  (Α.Α.Υ.) και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2016.
3.    Έγκριση Ανατροπής Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης (Α.Α.Α.Υ.)  και διαγραφή δέσμευσης υποχρέωσης δαπάνης προ/μού του Δήμου οικ. έτους  2016.
4.   Έγκριση του 1ου πρακτικού (δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνικές προδιαγραφές) της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, για την προμήθεια ειδών τροφίμων και γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου και των νομικών του προσώπων.
5.   Ορισμός   υπολόγου  για   επέκταση  δημοτικού  φωτισμού.
6.  Λήψη απόφασης,  περί απαλλαγής υπολόγου  από κάθε  ευθύνη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Β.Δ.  17/5-15/6/59.
7. Αποδοχή δωρεάς από την Παγκρήτια Τράπεζα  για πολιτιστικές εκδηλώσεις.
8. Έγκριση  δαπανών παγίας προκαταβολής τοπικών κοινοτήτων Σητείας.
9. Έγκριση  δαπανών παγίας προκαταβολής της δημοτικής κοινότητας Σητείας

                                              Ο Πρόεδρος   

                                          Τερζής Λεωνίδας

Συνολικες προβολες σελιδας