Σάββατο, 12 Ιανουαρίου 2019

Πρόσκληση για τακτική συνεδριαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Σας καλούμε σε  τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 15η του μηνός Ιανουαρίου έτους 2019, ημέρα  Τρίτη  και ώρα 14:00 στο δημοτικό κατάστημα,   με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης :

1. Έγκριση 2ου πρακτικού  (Αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Αξιολόγησης  του διαγωνισμού   για την ανάθεση της προμήθειας « ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΥ  ΣΗΤΕΙΑΣ ΚΑΙ  ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ  ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ  2019-2020.» Ορισμός ¨Προσωρινού  Αναδόχου¨

2. Έγκριση 2ου πρακτικού  (Αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Αξιολόγησης  του διαγωνισμού   για την ανάθεση της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ & ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  ΔΗΜΟΥ  ΣΗΤΕΙΑΣ & ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ  ΕΤΟΥΣ 2019 - 2020.» Ορισμός ¨Προσωρινού  Αναδόχου¨

3. Έγκριση πρακτικού Επιτροπής  Διενέργειας    (αποσφράγιση – έλεγχος φακέλων δικαιολογητικών - τεχνικής & οικονομικής προσφοράς)  για την παροχή της υπηρεσίας: «ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ  ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019».  Ορισμός ¨Προσωρινού Αναδόχου¨

4. Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη αίτησης ακύρωσης, στο Διοικητικό Εφετείο Χανίων, κατά της με αριθ.  39/2018 απόφασης της τεχνικής επιτροπής εξέτασης αντιρρήσεων Π.Ε. Λασιθίου.

5. Λήψη απόφασης για  απόδοση λογαριασμού διαχείρισης της παγίας προκαταβολής του Δήμου Σητείας και απαλλαγή του υπολόγου διαχειριστή. 

6. Λήψη απόφασης για  απόδοση λογαριασμών  διαχείρισης της παγίας προκαταβολής  τ/δ  κοινοτήτων Δήμου Σητείας και  απαλλαγή  των  υπολόγων διαχειριστών.

7. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών, της  επαναληπτικής δημοπρασίας μίσθωσης ιδιωτικού ακινήτου για τη στέγαση του Ειδικού Δημοτικού σχολείου Σητείας.

Συνολικες προβολες σελιδας