Πέμπτη, 27 Δεκεμβρίου 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου και ώρα 18:00 στο δεύτερο όροφο του δημοτικού καταστήματος επί της οδού Π. Βαρθολομαίου 9,  με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης :

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι Α.Π. « Ανέγερση ή/και Αποκατάσταση Δημοτικών κτιρίων » με τίτλο « Ανέγερση νέου Δημαρχείου Σητείας ». Έγκριση της μελέτης του έργου και δέσμευση εγγραφής στο Ε.Π. του Δήμου.  (εισηγητής Λ. Τερζής)
2. Ανάκληση μέρους της υπ’ αριθ. 131/2017 απόφασης που αφορά στη δωρεάν παραχώρηση γεωτρήσεων στη ΔΕΥΑΣ. (εισηγητής Λ. Τερζής)
3. Τροποποίηση Ο.Ε.Υ. Δήμου Σητείας για σύσταση οργανικών θέσεων προσωπικού που απασχολείται στο Πρόγραμμα  "Βοήθεια στο Σπίτι" . (εισηγητής Π. Χριστοδουλάκης)
4. Υποβολή αιτήματος για κάλυψη αναγκών ΚΕΠ Ζάκρου και Ζήρου σε μόνιμο προσωπικό και σύσταση ΚΕΠ στη Δημοτική Ενότητα Ανάληψης. (εισηγητής Π. Χριστοδουλάκης)
5.Έγκριση τιμολογιακής πολιτικής Δ.Ε.Υ.Α.Σ. έτους 2019. (εισηγητής Ν. Λογκάκης)
6. Έγκριση 17ης αναμόρφωσης πρ/σμού οικ. έτους 2018. (εισηγητής Ν. Λαντζανάκης)
7. Διαγραφή μισθοδοτικών καταστάσεων - παραστατικών, λόγω αδυναμίας πληρωμής τους. (εισηγητής Ν. Λαντζανάκης)
8.Κατανομή ποσού 48.387,31 € στις Σχολικές Επιτροπές για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων. (εισηγητής Ν. Λογκάκης)
9. Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 332/018 απόφασης « περί συμπλήρωσης της απογραφής έναρξης του Δήμου Σητείας, με την εγγραφή ακινήτων στη Σητεία και στην τ.κ. Χανδρά » ως προς την αντικειμενική αξία των ακινήτων.  (εισηγητής Ν. Λαντζανάκης)
10. Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 365/2018 απόφασης ως προς το ύψος της αποζημίωσης των μελών του ΔΣ που δικαιούνται αποζημίωσης για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. (εισηγητής Ν. Λαντζανάκης)
11. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής παρεχόμενων υπηρεσιών. (εισηγητής Ν. Λαντζανάκης)
12. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών- υπηρεσιών. (εισηγητής Ν. Λαντζανάκης)
13. Συγκρότηση των παρακάτω επιτροπών έτους 2019. (εισηγητής Ν. Λαντζανάκης)
    -    επιτροπή διενέργειας δημοπρασιών μίσθωσης/εκποίησης/αγοράς ακινήτων.
    -    επιτροπή για τη συμβιβαστική επίλυση φορολογικών διαφορών & αμφισβητήσεων.
    -    επιτροπή καθορισμού τιμήματος εκποιουμένων/εκμισθωμένων ακινήτων.
    -    επιτροπή εκτίμησης- καταμέτρησης άρθρου 7 π.δ 270/81.
14. Έγκριση απόφασης νπδδ Δ.Ο.Κ.Α.Σ για αναμόρφωση πρ/σμού. (εισηγητής λ. Τερζής)
15. Έγκριση απόφασης νπδδ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ για αναμόρφωση πρ/σμού. (εισηγητής Μ. Αντωνιδάκης)
                                                                    Ο Πρόεδρος
                                                               Γιάννης Δρακάκης

Συνολικες προβολες σελιδας