Πέμπτη, 27 Δεκεμβρίου 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ

Σας καλούμε να προσέλθετε σε  τακτική δημόσια συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου  Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σητείας που θα διεξαχθεί  στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Πατριάρχου Βαρθολομαίου 9 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο δεύτερο όροφο,
στις 28   Δεκεμβρίου έτους 2018 ημέρα  Παρασκευή και ώρα 13:00, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης   στα παρακάτω θέματα:

1. Αποδοχή χρηματοδότησης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) της Γενικής Γραμματείας Λιμένων Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής της ΣΑΕ 189 (ΑΔΑ: ΩΜΦ24653ΠΩ-1ΑΕ) και ορισμός υπολόγου διαχειριστή για την εκταμίευση του ποσού από την Τράπεζα της Ελλάδος.
2. 5η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους  2018 Δημοτικού Λιμενικού  Ταμείου Σητείας.          
3. Παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Σητείας για το έτος 2019, στον Χριστιά Αντώνιο      για ανάπτυξη  τραπεζοκαθισμάτων , έμπροσθεν  του καταστήματος του  «Πιτσαρία - Εστιατόριο  επί της οδού  Ελ. Βενιζέλου 191».
4. Παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Σητείας για το έτος 2019, στον Μητσακάκη Παναγιώτη  εκπρόσωπος της «ΜΗΤΣΑΚΑΚΗ Κ΄ΣΙΑ Ο.Ε»   για ανάπτυξη  τραπεζοκαθισμάτων , έμπροσθεν  του καταστήματος του  «επιχείρηση παρασκευής και διάθεσης πρόχειρου γεύματος – επιχείρηση αναψυχής», επί της οδού  Κ. Καραμανλή
5. Παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Σητείας για το έτος 2019, στην Στέλλα Κωνσταντίνα για τοποθέτηση ψυχαγωγικών παιχνιδιών , απέναντι πλατείας ηρώων Πολυτεχνείου.
6.Παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Σητείας για το έτος 2019, στον Ψαράκη Θεόδωρο για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων , έμπροσθεν  του καταστήματος του  «ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ  (ΟΥΖΕΡΙ) - ΤΑΒΕΡΝΑ», επί της οδού  Ελ. Βενιζέλου 60.
7. Παραχώρησης χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Σητείας για το έτος 2019, στον Παθιάκη Μιχαήλ για
ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων,  έμπροσθεν  του καταστήματος του  «ΚΑΦΕΝΕΙΟ –
ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΑΝΕΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟΥ», επί της οδού Κ. Καραμανλή 16.

Συνολικες προβολες σελιδας