Τετάρτη, 2 Αυγούστου 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ

Σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου  04 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  έτους 2017  ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 14:00, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης   στα παρακάτω θέματα:

Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σητείας που θα διεξαχθεί  στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Πατριάρχου Βαρθολομαίου 9 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο δεύτερο όροφο, στις

1.  Έγκριση σύναψη προγραμματικής σύμβασης  του Ν.Π.Δ.Δ. « ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ»  και
     του  ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ  για την εκτέλεση του έργου  «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
     ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ»
2.  Συμπλήρωση της αριθ. 11/2017 απόφασης του Δ.Σ περί παραχώρηση ή μη  χώρου χερσαίας 
    ζώνης λιμένα Σητείας για χρήση στο  Ζωγραφίνη Κωνσταντίνο  για τοποθέτηση  τραπεζοκαθισμάτων  - πινακίδας
     επί της οδού Κ. Καραμανλή 10.
3. Συμπλήρωση της αριθ. 131/2016 απόφαση του Δ.Σ περί παραχώρηση ή μη χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα για
    χρήση στο  Παπαδάκη Γ- Τσιμινικάκης Σ. Ο.Ε. για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων  επί της οδού Κ.
    Καραμανλή.
4. Συμπλήρωση της αριθ. 119/2016 απόφαση Δ.Σ. περί παραχώρηση ή μη χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα για χρήση
     στο Πασπαλάράκη Γεώργιο για τοποθέτηση πινακίδας   επί της οδού Κ. Καραμανλή 8.
5. Περί αιτήματος Σκανδαλάκη Χριστίνας (σχετικά με ντουζ παραλίας).

Συνολικες προβολες σελιδας