Τετάρτη, 9 Αυγούστου 2017

ΕΑΣ Σητείας - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ οι παραγωγοί που έχουν προβεί σε Αίτηση Μεταβίβασης Δικαιωμάτων θα ενημερώνονται θα ενημερώνονται από τις υπηρεσίες του για τα αποτελέσματα του διοικητικού ελέγχου, στη δηλωθείσα ηλεκτρονική διεύθυνση και όχι με αποστολή συστημένων επιστολών.


Όσοι από τους παραγωγούς που έχουν κάνει μεταβίβαση λάβουν σχετικό μήνυμα και επιθυμούν να ενημερωθούν με όλες τις λεπτομέρειες και τις πληροφορίες, μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της Ένωσης Σητείας, όλες τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 28430 29999 / 29998 / 29997 / 29996

Ακολουθεί η ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2017


Στα    πλαίσια  της  αναβάθμισης  και  του εκσυγχρονισμού των παρεχόμενων  υπηρεσιών            του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. με στόχο την πληρέστερη ενημέρωση των γεωργών και την ταχύτερη εξυπηρέτηση τους με  την  παράλληλη  μείωση  του  διοικητικού  κόστους  του  Οργανισμού,  από  το  έτος  ενίσχυσης  2017  οι παραγωγοί  πληροφορούνται το αποτέλεσμα του διοικητικού ελέγχου της  αίτησης  μεταβίβασης μέσω αποστολής  e-mail     στη  δηλωθείσα  δ/νση  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου  και  όχι  πλέον  με  την  αποστολή συστημένων επιστολών.

Με το  e-mail οι εμπλεκόμενοι της αίτησης μεταβίβασης ενημερώνονται συνοπτικά  για το τρέχον αποτέλεσμα του  διοικητικού ελέγχου  της αίτησης μεταβίβασης και παραπέμπονται στη  νέα  ηλεκτρονική εφαρμογή    “Καρτέλα  Αγρότη” 

 (https://osdeopekepe.dikaiomata.gr/FarmersTab

μπορούν  να  ανατρέχουν  και  να  ανασύρουν  ενημερωτικό  σημείωμα  με  όλες  τις  λεπτομέρειες  και  τις  πληροφορίες για το αποτέλεσμα του διοικητικού ελέγχου της αίτησης μεταβίβασης.

Η  πρόσβαση  στην  “Καρτέλα  Αγρότη”  πραγματοποιείται  με  τους  ισχύοντες  κωδικούς  των  γεωργών για τις εφαρμογές ΕΑΕ 2017 ή ΜΔΒΕ 2017.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 5 της υπ' αριθμ. 41171/15.05.2017 εγκυκλίου σχετικά με  τη  διαδικασία          μεταβίβασης δικαιωμάτων βασικής  ενίσχυσης,
 η  οριστική            έγκριση μίας αίτησης μεταβίβασης περνάει από δύο στάδια ελέγχου:

α)  τον  οπτικό,  διοικητικό  έλεγχο  των  υποβληθέντων  δικαιολογητικών  (για  το  αποτέλεσμα  του  οποίου ενημερώνονται μέσω e-mail)

β) τον διασταυρωτικό μηχανογραφικό έλεγχο,  που πραγματοποιείται μέσω του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ

Συνολικες προβολες σελιδας