Σάββατο, 22 Ιουλίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Στα πλαίσια εφαρμογής του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης »,  συγκροτείται στο Δήμο μας η Δημοτική  Επιτροπή Διαβούλευσης.

 Μέλη της επιτροπής ορίζονται:
- Τοπικοί εμπορικοί και επαγγελματικοί σύλλογοι και οργανώσεις
- Επιστημονικοί Σύλλογοι και Φορείς
- Τοπικές οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών
- Εργαζόμενοι στο Δήμο και στα Νομικά Πρόσωπα αυτού
- Ενώσεις και Σύλλογοι Γονέων
- Αθλητικοί και Πολιτιστικοί Σύλλογοι και Φορείς
- Εθελοντικές Οργανώσεις και Κινήσεις Πολιτών
- Εκπρόσωποι των Τοπικών Συμβουλίων των Νέων
- Δημότες

Παρακαλούμε, εφόσον επιθυμείτε να συμμετέχετε στην παραπάνω επιτροπή, να εκφράσετε εγγράφως την επιθυμία σας και να ορίσετε εκπρόσωπό σας (οι φορείς), έως την Τετάρτη  2 Αυγούστου 2017, καταθέτοντας αίτηση στο Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου (υπεύθυνη υπάλληλος κ. Μανετάκη.)
 Ελπίζουμε ότι η ανταπόκρισή σας θα είναι θετική, αφού ο ρόλος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης  είναι ιδιαίτερα σημαντικός για το θεσμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και την πορεία του Δήμου μας.       

Συνολικες προβολες σελιδας