Σάββατο, 27 Μαΐου 2017

EΑΣ Σητείας - Αντικατάσταση κυψελών και οικονομική ενίσχυση νομαδικής μελισσοκομίας

Ενημερώνουμε τους μελισσοκόμους της περιοχής μας ότι αρχίζει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την ένταξη στο μελισσοκομικό πρόγραμμα  « Αντικατάσταση κυψελών και Οικονομική στήριξη για δαπάνες μετακίνησης μελισσοσμηνών». Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης είναι 14η Ιουνίου 2017.


α)  Ενισχύεται η δαπάνη για την προμήθεια καινούργιων κυψελών, αξίας μέχρι 30 € ανά κυψέλη
- Το ποσοστό αντικατάστασης ανέρχεται μέχρι και 10% των κατεχόμενων κυψελών ανά μελισσοκόμο.
- Οι δικαιούχοι μελισσοκόμοι της δράσης θα πρέπει να είναι κάτοχοι μελισσοκομικής εκμετάλλευσης τουλάχιστον 20 κυψελών και να διαθέτουν μελισσοκομικό βιβλιάριο σε ισχύ (θεωρημένο) κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

 β) Ενισχύεται η δαπάνη μετακίνησης των μελισσοσμηνών, για την εκμετάλλευση συγκεκριμένης ανθοφορίας ή μελιτοέκκρισης, από τον συνήθη μόνιμο τόπο της μελισσοκομικής εκμετάλλευσης σε άλλον κατά το χρονικό διάστημα από την 1η Μαρτίου 2017 έως και την 30η Ιουνίου 2017.

- Η δαπάνη είναι επιλέξιμη εφόσον μετακινούνται, τουλάχιστον 60 παραγωγικές κυψέλες όλες μαζί ή τμηματικά, για απόσταση τουλάχιστον 50 χιλιομέτρων.

 - Οι δικαιούχοι μελισσοκόμοι της δράσης θα πρέπει να πληρούν τα εξής βασικά κριτήρια:
  • Να είναι κάτοχοι μελισσοκομικής εκμετάλλευσης τουλάχιστον 110 παραγωγικών μελισσοσμηνών.
  • Η ελάχιστη ακαθάριστη αξία της συνολικής γεωργικής παραγωγής τους να είναι 5.000 € με εξαίρεση τους μελισσοκόμους οι οποίοι υπέβαλλαν Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (Δήλωση ΟΣΔΕ) για πρώτη φορά το έτος 2016.
  • Να έχουν βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΕΕ) ως επαγγελματίες αγρότες.
  • Nα διαθέτουν μελισσοκομικό βιβλιάριο σε ισχύ (θεωρημένο) κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
  • Να έχουν υποβάλλει την αίτηση δήλωσης για συμμετοχή στη δράση 3.2 «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας» στη ΔΑΟΚ που ανήκουν.

Πληροφορίες κα Μοράκη, τηλέφωνο 28430 29954

Συνολικες προβολες σελιδας