Παρασκευή, 26 Μαΐου 2017

Ανακοίνωση για παραχώρηση αιγιαλού και παραλίας έτους 2017

Από το Δήμο Σητείας  ανακοινώνεται ότι:   Εκδόθηκε και δημοσιεύθηκε  η ΚΥΑ
ΔΔΠΟΟΟ7378/0454ΒΕΞ2017/11-5-2017 (ΦΕΚ 15459/12-5-2017 τεύχος Β΄), σύμφωνα με την οποία καθορίζονται οι όροι,
προϋποθέσεις, τεχνικά θέματα, αναγκαίες λεπτομέρειες και διαδικασίες για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) Α΄βαθμού.                                                                                                                                           
    Με την αριθμ. 119/2017 απόφαση του Δημ. Συμβουλίου Σητείας καθορίστηκε το μίσθωμα σε 12,00 € /τ.μ. στις περιοχές του Δήμου εκτός της  παραλίας του VAΪ  σε  25 €/τ.μ.  Καλούνται οι επιχειρηματίες που κατέχουν όμορες επιχειρήσεις ή ξενοδοχειακές μονάδες και  ενδιαφέρονται να κάνουν χρήση  τμήματος αιγιαλού και παραλίας , να υποβάλλουν άμεσα και  όχι αργότερα της 15/6/2017 σχετική αίτηση στο Δήμο  Σητείας  ή στα γραφεία των κατά τόπους Δημοτικών Ενοτήτων Ιτάνου, Λεύκης , Ανάληψης  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες προκειμένου να τους παραχωρηθεί ο αιτούμενος χώρος.                                                                                                Αυθαίρετη χρήση του αιγιαλού και παραλίας επιφέρει πρόστιμο 3πλάσιο του μισθω-τικού ανταλλάγματος.
Πληροφορίες στα τηλέφωνα : Δημ. Ενότητα Σητείας 2843340544 ,  Ιτάνου 2843340802, Λεύκης 2843340002 και Ανάληψης 2843051105
 Ο Πρ/νος Εσόδων Περιουσίας και Ταμείου

ΚΑΦΕΣΑΚΗΣ   ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Συνολικες προβολες σελιδας