Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την   20η του μηνός  Φεβρουαρίου   έτους 2017,  ημέρα    Δευτέρα  και ώρα  14:30  στο δημοτικό κατάστημα, με το παρακάτω θέμα  ημερήσιας διάταξης :

  • Τροποποίηση κατανομής πιστώσεων στον Π/Υ 2017.

  • Έγκριση Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης για διάφορες δαπάνες.

  • Έγκριση αναγκαιότητας  σύναψης δανείων, κατάρτισης όρων πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και καθορισμός διαδικασίας επιλογής του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος  για: α)  προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών και λαμπτήρων LED και β) για προμήθεια δυο απορριμματοφόρων αυτ/των και ενός αυτοκινούμενου οχήματος πλύσης κάδων απορ/των.


                                                   Ο  Πρόεδρος της
                                               Οικονομικης Επιτροπης
                                                  Τερζής Λεωνίδας 

Συνολικες προβολες σελιδας