Τετάρτη, 25 Ιανουαρίου 2017

ΕΑΣ Σητείας - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣΕνημερώνουμε τους αγρότες και κτηνοτρόφους της περιοχής μας, ότι το Μέτρο 11 «Βιολογική γεωργία – Κτηνοτροφία» στα πλαίσια του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ 2014-2020) ξεκινάει στις 24 Ιανουαρίου και θα διαρκέσει μέχρι τις 22 Φεβρουαρίου.

Προκειμένου να υπάρχει ο απαιτούμενος χρόνος προετοιμασίας, οι ενδιαφερόμενοι που ασχολούνται  ή θέλουν να ασχοληθούν με την βιολογική καλλιέργεια ή κτηνοτροφία μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της Ένωσης, στην Γεωπόνο κ. Μοράκη Καλλιόπη.
Το τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Διαχείρισης Έργων, μελετών και γεωτεχνικών συμβουλών της Ένωσης με την υποστήριξη της κεντρικής υπηρεσίας της  GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ είναι στην διάθεση των αγροτών για την αναλυτική και πλήρη ενημέρωσή αναφορικά με:
- τα κριτήρια επιλεξιμότητας δικαιούχων
- τα κριτήρια επιλογής και ένταξης εκμετάλλευσης
- τις υποχρεώσεις των δικαιούχων
- το ύψος της ενίσχυσης,
καθώς και όλες τις λεπτομέρειες που αφορούν την συλλογή και υποβολή των δικαιολογητικών στις αρμόδιες υπηρεσίες.
Επίσης αναλαμβάνουμε την:
1.   Την προετοιμασία της Αίτησης-Φακέλου ένταξης στο πρόγραμμα.
2.   Την υποβολή των ετήσιων Αιτήσεων Πληρωμών.
3.   Την παρακολούθηση για την
-      ορθή εφαρμογή των απαιτήσεων του μέτρου.
-      ορθή εφαρμογή της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας για τη βιολογική παραγωγή.
-      τήρηση σωστού Μητρώου Εισροών, Εκροών και Ημερολογίου Εργασιών.
Η υπεύθυνη ομάδα των εμπειρογνωμόνων και τεχνοκρατών για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) σε πανελλαδικό επίπεδο, που στελεχώνει τη ΓΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ και συνεργάζεται με την Ένωση Σητείας, είναι η εγγύηση για τη θετική αξιολόγηση και παρακολούθηση των προτάσεων που υποβάλλονται από το Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών Σητείας (ΚΕΑ Σητείας).

Αναλυτική ενημέρωση για το πρόγραμμα στην Ιστοσελίδα:
Της Ένωσης Σητείας: www.sitiaunion.gr
Των διαχειριστικών αρχών ΠΑΑ: www.agrotikianaptixi.gr

Πληροφορίες κα Μοράκη Καλλιόπη 28430 29998 /29997/29996/29999

Για την Ένωση Σητείας
Ο Πρόεδρος


Μανώλης Μαυροματάκης 


Συνολικες προβολες σελιδας