Παρασκευή, 20 Σεπτεμβρίου 2019

Πρόταση για νέα χάραξη ΒΟΑΚ στο Νομό Λασιθίου

βοακ.png
Την πρότασή του για ένα τμήμα του Βόρειου Οδικού Άξονα που δεν έχει χαραχθεί και κατασκευαστεί, καταθέτει ο Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. – MSc, Γιώργος Σωμαράκης, τονίζοντας τη ανάγκη κατασκευής ενός σύγχρονου οδικού δικτύου.


Η πρόταση του κ.Σωμαράκη:
Το υφιστάμενο εθνικό οδικό δίκτυο από Παχειά Άμμο προς Σητεία τμήμα του ΒΟΑΚ, είναι γνωστό ότι δεν πληροί πλέον τις προϋποθέσεις ενός ασφαλούς και σύγχρονου οδικού δικτύου, ενώ συνίσταται επανασχεδιασμός με μια νέα χάραξη.
Γνωρίζουμε την αναγκαιότητα της ύπαρξης ενός σύγχρονου οδικού δικτύου και την σημασία του στην ανάπτυξη, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για μια εύρυθμη λειτουργία των πόλεων και των οικισμών, την διευκόλυνση των κατοίκων του Νομού Λασιθίου, καθώς και την αξιοποίηση – εκμετάλλευση του αποθέματος που διαθέτει ο Νομός σε έργα υποδομής, όπως το οδικό επαρχιακό και κοινοτικό δίκτυο, λιμάνια – αεροδρόμιο, την δραστηριότητα που αναπτύσσει στον Α/γενή τομέα και στον Τουρισμό, καθώς και τα πλούσια στοιχεία του άυλου και του υλικού πολιτισμού μας.
Το όφελος που προκύπτει από την απρόσκοπτη διασύνδεση όλων των περιοχών για την καλύτερη εξυπηρέτηση τους με την ευχέρεια κάλυψης και απολαβής όλων των παρεχόμενων υπηρεσιών του Κράτους. (Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Νοσοκομεία, Υπηρεσίες κ.α.)
Το πρόβλημα στο Νομό Λασιθίου εστιάζεται κυρίως στο τμήμα του ΒΟΑΚ από Παχειά Άμμο έως Σητεία, μέσω του οικισμού Καβουσίου. Το υφιστάμενο οδικό δίκτυο ΒΟΑΚ στο τμήμα αυτό έχει μήκος 50 χιλιομέτρων.
-Προτείνεται μια νέα χάραξη από Καβούσι έως το Σκορδίλο μέσω των οικισμών Μπέμπονας, Παναγιάς και Χρυσοπηγής. Η απόσταση εκτιμάται στα 15 χιλιόμετρα.
-Μετά τον οικισμό Σκορδίλο προτείνονται δύο κλάδοι.
-Ο ένας κλάδος προς οικισμό Μαρωνιάς, συνολικού μήκους 5 χιλιομέτρων και η διασύνδεση του με τον νότιο οδικό άξονα (Σητείας – Μακρύ Γιαλού), συνολική απόσταση από Καβούσι έως Μαρωνιά, 20 χιλιόμετρα και
-Ο δεύτερος προς Χαμέζι, συνολικού μήκους 5 χιλιομέτρων, προκειμένου να συναντήσει και να συνδεθεί με τον υφιστάμενο ΒΟΑΚ προς Σητεία. Συνολική απόσταση από Καβούσι προς Χαμέζι 20 χιλιόμετρα.
-Να σημειώσουμε ότι, το υφιστάμενο οδικό δίκτυο ΒΟΑΚ, από Καβούσι έως Χαμέζι εκτιμάται στα 35 χιλιόμετρα.
Η υπόψη χάραξης, δίνει την δυνατότητα να συνεχιστεί μελλοντικά, έως και τον οικισμό Ζάκρου, ακόμα και ως τον οικισμό Κάτω Ζάκρου, αναβιώνοντας ουσιαστικά ένα από τα Μινωικά Μονοπάτια.
Για τον λόγο αυτό, προτείνεται η ονομασία του υπόψη δρόμου «Μινωική Οδός».
 Ίσως είναι και θετικό το ότι δεν έχει χαραχθεί και κατασκευασθεί ο υπόψη δρόμος μέχρι σήμερα, διότι στις μέρες μας μπορούμε να συμπεριλάβουμε περισσότερες παραμέτρους για την χάραξη και την σύνθεση ενός δρόμου, ενώ έχομε περισσότερες κατασκευαστικές λύσεις και δυνατότητες, μέσω της τεχνογνωσίας αλλά και της τεχνολογίας που διαθέτει σήμερα ο πολιτικός μηχανικός και συγκεκριμένα ο κλάδος των συγκοινωνιακών έργων.
Ιστορικά να αναφέρομε ότι η υπόψη χάραξη διασχίζει την πρώην Κοινότητα Ρουκάκας που ιδρύθηκε το 1925 με το ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925, μετονομάστηκε σε Κοινότητα Χρυσοπηγής το 1955 με το ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955, ενσωματώθηκε στο νεοσύστατο τότε Δήμο Μακρύ Γιαλού το 1997 με το ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997 καταργώντας την Κοινότητα Χρυσοπηγής, ενώ σήμερα ανήκει διοικητικά στον Δήμο Σητείας ως Δ.Δ. Χρυσοπηγής Δήμου Σητείας.

Δεσμεύσεις χάραξης και παράγοντες σχεδιασμού:
Ξεκινώντας από το Σκορδίλο (τέλος), όπου θα έχομε κόμβο με αφετηρία δύο κλάδων, ο ένας προς Μαρωνιά και ο άλλος προς Χαμέζι, με μέσο υψόμετρο περιοχής τα 550μ.  προχωράμε δυτικά προς Χρυσοπηγή σε μέσο υψόμετρο περιοχής τα 450μ..
Ακλουθώντας την ισοϋψή των 500μ, φτάνομε στους οικισμούς Παναγιά και Μέλισσες. Ενδιάμεσα συναντάμε τον οικισμό Μπέμπονας σε υψόμετρο 800μ. Ενδείκνυται  στην υπόψη περιοχή να κατασκευασθεί σήραγγα, προκειμένου να διατηρηθούν οι χαμηλές κλίσεις και τα υψόμετρα της ερυθράς.
Η χάραξη περνά δίπλα από την περιοχή Αζοριά,  πάνω από το Ιερό Άλσος Καβουσίου με την αρχαία Ελιά,  σε ένα μέσο υψόμετρο τα 320μ. Δεν μπορεί να περάσει σε χαμηλότερο υψόμετρο, δηλαδή ενδιάμεσα από τον οικισμό Καβουσίου με την Αρχαία Ελιά, (εντός του άλσους), διότι θα επηρεάσει την περιοχή αισθητικά, περιβαλλοντικά ακόμα και την ηχητική του χώρου.
Από τα 320μ. υψόμετρο κατεβαίνουμε σε υψόμετρο 67μ. περίπου (οικισμός Βασιλική), γιατί με μια κλίση γύρω στα 4%-5% θέλουμε μια απόσταση 4,50 χιλιόμετρα. Για τον λόγο αυτό προτείνεται η χάραξη της οδού νότια, προς Μοναστηράκι και Βασιλική, προκειμένου να καλυφθεί η απαιτούμενη απόσταση αλλά να έχομε και το ανάλογο υψόμετρο.
Κατά την χάραξη πρέπει να σεβαστούμε το φυσικό περιβάλλον, τις ιστορικές και αρχαιολογικές θέσεις, με παράλληλη δυνατότητα πρόσβασης αλλά και της άμεσης οπτικής επαφής.
Πρέπει να δοθεί επίσης η δυνατότητα εξόδων  προς τους υφιστάμενους οικισμούς και τα αξιοθέατα με παράλληλη κατασκευή καθιστικών θέασης.
Δυνατότητα εξόδου και σύνδεσης της υπόψη χάραξης, με τον υφιστάμενο ΒΟΑΚ προς τον οικισμό Λάστρου (σήραγγα), αλλά και με τις υφιστάμενους κάθετους κοινοτικούς δρόμους προς Μακρύ Γιαλό. 
Μελλοντική επέκταση της χάραξης έως τον οικισμό Ζάκρου από Μαρωνιά μέσω της Πραισού.
Πλεονεκτήματα προτεινόμενης χάραξης:
-Μικρότερη απόσταση χάραξης κατά 15 χιλιόμετρα, από τον υφιστάμενο δρόμο (Καβούσι – Σκορδίλο 15 χιλιόμετρα), (Σκορδίλο – Μαρωνιά 5 χιλιόμετρα) και (Σκορδίλο – Χαμέζι 5 χιλιόμετρα) κατ’ εκτίμηση με απόκλιση ~2 χιλιομέτρων
-Πλήρη αξιοποίηση και εκμετάλλευση του υφιστάμενου οδικού δικτύου
-Εύκολη διαχείριση του ανάγλυφου στον άξονα της χάραξης
-Μικρής κλίμακας Απαλλοτριώσεις
-Δεν επηρεάζεται το υφιστάμενο οδικό δίκτυο και η υφιστάμενη διαμορφωμένη κατάσταση.
-Μεγαλύτερη ανάδειξη της ενδοχώρας του Νομού Λασιθίου
-Σύνδεση  με ΝΟΑΚ (Σητεία – Ιεράπετρα) στον οικισμό Μαρωνιάς
-Δυνατότητα δημιουργίας κάθετων δρόμων προς Μακρύ Γιαλό
-Δυνατότητα επέκτασης έως και οικισμό Ζάκρος μετά τον οικισμό Μαρωνιάς μέσω οικισμού Πραισός
-Ανάδειξη άυλου και υλικού πολιτισμού καθώς και των αρχαιολογικών ευρημάτων
-Καλύτερη αξιοποίηση των υποδομών αλλά και διευκόλυνση σε μελλοντικό σχεδιασμό
-Διευκόλυνση μεταφορών
-Αισθητικό αποτέλεσμα χωρίς να μεταβάλλεται σημαντικά η όχληση
-Μειονεκτήματα προτεινόμενης χάραξης:
-Χάραξη δρόμου σε μια ευαίσθητη περιβαλλοντικά περιοχή
-Χάραξη ερυθράς σε υψόμετρα των 500 μέτρων.
-Αλλαγές σε Χρήση Γης

Συμπέρασμα.
Θα πρέπει να δούμε και να υλοποιήσουμε την χάραξη του ΒΟΑΚ στον κεντροβαρικό άξονα του Νομού, με την ελάχιστη απόσταση,  ενώνοντας το Καλό Χωριό με την Ζάκρο, προκειμένου
Να εκμεταλλευτούμε και τους κάθετους υφιστάμενους δρόμους, όπως τους άξονες:
1.1 Ιεράπετρας – Μακρυλιάς – Μεσελέροι – Καλού Χωριού,
1.2 Ιεράπετρας – Παχειάς Άμμου,
1.3 Μακρύ Γιαλού – Σητείας (ΝΟΑΚ),
2. Τα υφιστάμενα έργα υποδομής Λιμάνια – Αεροδρόμιο,
3. Την ομαλή και απρόσκοπτη μετακίνηση του πληθυσμού και εμπορευμάτων εκατέρωθεν,
4. Την ελαχιστοποίηση της απόστασης βορρά – νότου.
5. Η υλοποίηση της υπόψη χάραξης, θα διευκολύνει τον σχεδιασμό του κεντρικού Κράτους για την δημιουργία έργων παροχής υπηρεσιών, όπως Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Δημόσιες Υπηρεσίες, Αθλητικά Κέντρα, Νοσοκομεία κ.α..
Όλος ο Νομός Λασιθίου μια γειτονιά!

Πηγή : ektiti.gr


Συνολικες προβολες σελιδας