Πέμπτη, 27 Δεκεμβρίου 2018

Πρόσκληση για τακτική συνεδριαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε σε  τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 28η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2018, ημέρα  Παρασκευή και ώρα 14:00 στο δημοτικό κατάστημα,   με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης :


1. Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
2. Έγκριση 1ου πρακτικού  (Αξιολόγηση  δικαιολογητικών  συμμετοχής - τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής Αξιολόγησης  του διαγωνισμού   για την ανάθεση της προμήθειας « ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΥ  ΣΗΤΕΙΑΣ ΚΑΙ  ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ  ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ  2019-2020.» Ορισμός ημερομηνίας ανοίγματος των οικονομικών προσφορών.
3. Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης του διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Εξοπλισμός γεωτρήσεων Έξω Μουλιανών & Πισκοκεφάλου και Αξιοποίηση γεωτρήσεων στη θέση «Νταούσο» Τ.Κ. Σκοπής –«Χαλέπα» Τ.Κ. Πισκοκεφάλου».  Ορισμός Προσωρινού Αναδόχου.
4. Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης  του διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση παραχωρηθέντων κτιριακών εγκαταστάσεων κέντρου Δήμητρας».  Ορισμός Προσωρινού Αναδόχου.
5. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης  δημοσίων συμβάσεων προμηθειών.
6. Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών.

Συνολικες προβολες σελιδας