Σάββατο, 15 Δεκεμβρίου 2018

Πρόσκληση για τακτική συνεδριαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε σε  τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 19η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2018, ημέρα    Τετάρτη   και ώρα 14:00 στο δημοτικό κατάστημα,   με το παρακάτω θέμα  ημερήσιας διάταξης :

1. Έγκριση  εκτέλεσης της προμήθειας «Νέων μηχανημάτων έργου Δήμου Σητείας με ανοιχτό διαγωνισμό. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διενέργειας του ανοιχτού διαγωνισμού.

2. Έγκριση 2ου  πρακτικού της  Επιτροπής  Διενέργειας του έργου με τίτλο:  «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΖΗΡΟΥ». Κατακύρωση αποτελέσματος.

3. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης  δημοσίων συμβάσεων προμηθειών για το ετος 2019

4. Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών  για το έτος 2019.

Συνολικες προβολες σελιδας