Παρασκευή, 17 Νοεμβρίου 2017

Ανακοίνωση ΕΑΣ Σητείας - Σχέδια ΒόσκηκηςΣύμφωνα με την ανακοίνωση της Περιφέρεια Κρήτης ενημερώνουμε τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (ιδιώτες, Δήμοι, Ιερές Μονές, Συν/σμοί κ.α.), οι οποίοι έχουν στην κατοχή τους βοσκήσιμες εκτάσεις,  
ότι έχουν τη δυνατότητα υποβολής αίτησης ένταξης των εκτάσεων τους σε Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης, στα πλαίσια του Ν. 4351/2015(ΦΕΚ 164 Α’). Οι  αιτήσεις υποβάλλονται στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Κρήτης έως τις 29/12/2017.
Με τα Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης ρυθμίζονται οι όροι χρήσης των βοσκήσιμων γαιών, σύμφωνα με τις την υφιστάμενη νομοθεσία, με σκοπό την αειφόρο διαχείριση και αξιοποίηση  τους.  Συγκεκριμένα, επιδιώκεται η αναλυτική περιγραφή των εκτάσεων, του καθεστώτος χρήσης τους, καθώς και του παραγωγικού δυναμικού τους, περιλαμβάνοντας μεταξύ άλλων τον χωρικό προσδιορισμό της βοσκήσιμης γης, την έκταση και τη βοσκοικανότητα της. Επιπλέον, καθορίζονται έργα υποδομής, βελτιώσεις στις εφαρμοζόμενες καλλιεργητικές τεχνικές και γίνεται υπολογισμός του κόστους ανάπτυξης και διαχείρισης των εκτάσεων, συμπεριλαμβανομένου και του ζωικού κεφαλαίου.
Επισημαίνεται ότι, η εκπόνηση, υποβολή και έγκριση των Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης θα ανατεθεί στην Περιφέρεια και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως και τις 31-01-2019. Μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας,  σε περιπτώσεις μη ύπαρξης εγκεκριμένου διαχειριστικού σχεδίου βόσκησης, δεν θα επιτραπεί η ενεργοποίηση δικαιωμάτων ενίσχυσης που αντιστοιχούν στις εν λόγω εκτάσεις.
Πληροφορίες: Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας, Σητεία

Συνημμένα: Αίτηση Ένταξης

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ
ΟΝΟΜΑ:       
ΕΠΩΝΥΜΟ:
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:        

Δ/ΝΣΗ:                      
ΠΟΛΗ:                      
ΝΟΜΟΣ:       
Τ.Κ.:               
ΤΗΛ.:
ΠΡΟΣ:
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

            Σύμφωνα με τη παρ. 3 του άρθρου 2 της. 1058/71977/2017 ΚΥΑ περί Καθορισμού των Προδιαγραφών και του Περιεχομένου των Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης, στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του ν. 4351/2015 (ΦΕΚ 164 Α'), επιθυμώ την ένταξη των βοσκήσιμων γαιών μου στο Διαχειριστικό Σχέδιο Βόσκησης που θα εκπονηθεί από την Περιφέρεια Κρήτης. Στην κατοχή μου έχω τις παρακάτω βοσκήσιμες γαίες:
Τοπονύμιο
Τοπική Κοινότητα
Έκταση

Άγιος Νικόλαος          07/10/2017                 

                         Ο/Η ΔΗΛΩΝ / ΟΥΣΑ

Συνολικες προβολες σελιδας