Δευτέρα, 7 Αυγούστου 2017

Η απομάκρυνση σκαφών από τη χερσαία ζώνη λιμένα Σητείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σητείας σε πρόσφατη συνεδρίαση του συζήτησε για την απομάκρυνση σκαφών από την χερσαία ζώνη λιμένα Σητείας.
«Πρόκειται», σημείωσε  ο πρόεδρος κ. Θοδ. Πετρουλάκης «για την εναπόθεση χωρίς έγκριση του Λιμενικού Ταμείου σε χώρους που δεν επιτρέπεται βάσει αποφάσεων του, σκαφών αλιευτικών, ερασιτεχνικών, επαγγελματικών αλλά και αναψυχής.
Δεν εφαρμόστηκε η απόφαση του Λιμενικού Ταμείου που ορίζει σε ποιό χώρο θα εναποθέτονται τα σκάφη κατόπιν άδειας κι αφού καταβληθεί το αντίστοιχο τίμημα για το διάστημα που χρησιμοποιήθηκε ο χώρος αυτός.
Δεν θα προχωρήσουμε σε επιβολή κυρώσεων, θα βάλουμε ένα συμβολικό τίμημα για ένα μήνα, το οποίο θα καθοριστεί ανάλογα το μήκος του σκάφους.
Στην συνέχεια θα στείλουμε προσωπική επιστολή στον κάθε ιδιοκτήτη του σκάφους ώστε να ενημερωθεί ότι υπάρχει κανονιστική απόφαση που ορίζει το χρονικό διάστημα από 1η Νοεμβρίου έως τέλος Μαρτίου, όπου μπορούν να εναποθέτονται έξω τα σκάφη για μικροεπισκευές μετά από έγκριση του Λιμενικού Ταμείου κι αφού πληρώσουν το τίμημα που έχει καθοριστεί με απόφαση του Δ.Σ.
Σε περιπτώσεις εκτός αυτής της περιόδου, θα μπορούν να βγαίνουν έξω τα σκάφη εφ’ όσον βεβαιωθεί από την Λιμενική Αρχή ότι υπάρχει μηχανική βλάβη και είναι επείγον περιστατικό. Θα δίδεται άδεια για συγκεκριμένο διάστημα προκειμένου να γίνει επισκευή, στο λιμάνι της Σητείας».
ΜΑΡΙΖΑ ΨΑΡΑΚΗ

Πηγή : Ανατολή

Συνολικες προβολες σελιδας