Σάββατο, 27 Μαΐου 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ

Σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου  Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σητείας που θα διεξαχθεί  στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Πατριάρχου Βαρθολομαίου 9 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο δεύτερο όροφο, στις 30 ΜΑΪΟΥ  έτους 2017  ημέρα Τρίτη  και ώρα 13:30, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης   στα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση καταβολής εξόδων μετακίνησης εκτός έδρας Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης για διάφορες δαπάνες και ψήφιση πιστώσεων.
3. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμήθειας «υλικά συντήρησης επισκευής λοιπών    εγκαταστάσεων»
4. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμήθειας «προμήθεια χημικών τουαλετών»
5. Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης προσφορών για ανάθεση προμηθειών έτους 2017.
6. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσίας «Αμοιβές Μηχανογραφικών Υπηρεσιών»
7.Παραχώρηση χώρου  χερσαίας ζώνης λιμένα Σητείας για το έτος 2017, στον Καπαράκη Δημήτριο   για ανάπτυξη  τραπεζοκαθισμάτων , έμπροσθεν  του καταστήματος του «επιχείρηση μαζικής   εστίασης πλήρους  γεύματος - επιχείρηση αναψυχής» επί της οδού Κ. Καραμανλή 14.
8.Παραχώρηση χώρου  χερσαίας ζώνης λιμένα Σητείας για το έτος 2017, στην Μανουσάκη   Φωτεινή για ανάπτυξη  τραπεζοκαθισμάτων –ομπρελών – ξαπλώστρων , έμπροσθεν  του   καταστήματος της  «επιχείρηση μαζικής εστίασης πρόχειρου γεύματος - επιχείρηση αναψυχής»   επί της οδού Κ. Καραμανλή 35.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Συνολικες προβολες σελιδας