Τρίτη, 30 Μαΐου 2017

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την   2η του μηνός  Ιουνίου    έτους  2017,  ημέρα  Παρασκευή και ώρα  14:30  στο δημοτικό κατάστημα, με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης :


  • Έγκριση  σχεδίου  Αναμόρφωσης  του προϋπολογισμού  οικ. έτους 2017.

  • Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης  και διάθεση των σχετικών πιστώσεων.

  • Έγκριση  πρακτικού (άνοιγμα Οικονομικών Προσφορών) της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού,  για  την ανάθεση της εργασίας « Συντήρηση εφαρμογών Λογισμικού έτους 2017» .

  • Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή  τοπικών κοινοτήτων Σητείας.

  • Λήψη απόφασης περί απαλλαγής υπολόγων χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής για δαπάνες καταβολής  προνοιακών επιδομάτων  διμήνου  Μαρτίου – Απριλίου.

                                                                    Ο Πρόεδρος

                                                                  Τερζής  Λεωνίδας

Συνολικες προβολες σελιδας