Πέμπτη, 16 Φεβρουαρίου 2017

Τακτοποίηση όλων των φορολονικών εκκρεμοτήτων των Πολιτιστικών Συλλόνων χωρίς προστημα έως και τη χρήση 2015

Με βάση την ΠΟΛ. 1009/2017 παροχή οδηγιών για την ομοιόμορφη
εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Α' του Πέμπτου Μέρους


«Οικειοθελής Αποκάλυψη Φορολογητέας Ύλης Παρελθόντων Ετών» (άρθρα

57-61) του ν. 4446/2016 (Α' 240), δύνεται η δυνατότητα τους Πολιτιστικούς

Συλλόγους να υποβάλλουν δηλώσεις χωρίς πρόστιμα έως 31-5-2017

όπως:

1. Έναρξη στην εφορία.

2. Μεταβολή για να δηλωθεί ο νέος πρόεδρος του Δ.Σ καθώς και

οποιαδήποτε άλλη μεταβολή.

3. Φορολογικές δηλώσεις προηγούμενων ετών.

4. Συγκεντρωτικές καταστάσεις προμηθευτών,

5. Ε9 για να δηλώσουν την ακίνητη περιουσία.

6. Φόρο Μισθωτών Υπηρεσιών και κάθε άλλη δήλωση.

Ολοι οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι πρέπει να απευθυνθούν στους λογιστές τους

ώστε να τακτοποιήσουν άμεσα τις τυχόν εκκρεμότητες τους.

Σας υπενθυμίζουμε ότι 28-2-2017 λήγουν οι συγκεντρωτικές καταστάσεις των

προμηθευτών του έτους 2016, εκτός και αν δοθεί παράταση.

Επίσης όσοι Πολιτιστικοί Σύλλογοι παίρνουν επιχορήγηση πάνω από 3.000

ευρώ από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης πρέπει να τις αναρτήσουν στη

Διαύγεια έως 28-2-2017 σύμφωνα με την εγκύκλιο

Αριθμ.Πρωτ.:ΔΗΔ/Φ.40/3694/1 -2-17 ιευθυνςη ηλεκτρονικής διακυβέρνησής

Για κάθε απορία ή πληροφορία μπορεί να απευθύνεστε στο email

info@pepsy.gr ή στοτηλ.6973387268.

Επισυνάπτεται η ΠΟΛ. 1009/2017 και η εγκύκλιος με αρ.πρωτ.Φ.40/3694/1-2-17


Συνολικες προβολες σελιδας