Δευτέρα, 23 Ιανουαρίου 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την   26η του μηνός  Ιανουαρίου   έτους 2017,  ημέρα   Πέμπτη    και ώρα  14:30  στο δημοτικό κατάστημα, με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης :
1)  Έγκριση του 1ου πρακτικού (δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνικές προδιαγραφές) της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών, του Δήμου Σητείας και των νομικών του προσώπων οικ. έτους 2017.  Ορισμός  ημερομηνίας ανοίγματος των οικονομικών προσφορών των υποψηφίων.

2)  Κήρυξη άγονης της δημοπρασίας μίσθωσης ιδιωτικού ακινήτου για τη στέγαση του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου  Σητείας.

3)  Έγκριση  μετακίνησης του υπαλλήλου  του Δήμου  Σπυριδάκη Γεωργίου του Μιχαήλ,  για συμμετοχή  του  σε επιμορφωτικό σεμινάριο.

4)  Επιστροφή παγίας προκαταβολής της τοπικής κοινότητας Αχλαδίων, οικ. έτους 2016 – απαλλαγή του υπολόγου  διαχειριστή.

5) Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη ανακοπής και αίτησης αναστολής κατά της με αριθ. 38/2016 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Σητείας.

                                                                                                       Ο Πρόεδρος

                                                                                                   Τερζής  Λεωνίδασ

Συνολικες προβολες σελιδας