Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2017

Αγορά διατηρητέου κτιρίου από Δήμο Σητείας

Αγορά Διατηρητέου κτιρίου ιδιοκτησίας Δήμητρας Νικολάου Χιώτη και Νικολάου Ιορδάνου Σταυρίδη.
Ενημερώνουμε τους συμπολίτες μας,  ότι ο Δήμος Σητείας προέβει στην σύνταξη των υπ΄ αριθμών 10084/2016 και 10085/2016 συμβολαίων αγοραπωλησίας του διατηρητέου κτιρίου
ιδιοκτησίας Δήμητρας Νικολάου Χιώτη και Νικολάου Ιορδάνου Σταυρίδη προκειμένου να ολοκληρωθεί η υλοποίηση του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2016» και συγκεκριμένα για τον Άξονα Προτεραιότητας 3: «Συνεχιζόμενο Πρόγραμμα Απόκτησης Διατηρητέων Κτιρίων» για το έτος 2016  αντί του ποσού των 130.000€.
Η χρηματοδότηση από το πράσινο ταμείο ανέρχεται στο ποσό των 105.884,16€ βάση της υπ΄ αριθμόν 114.9/2016(ΑΔΑ:667146Ψ844-ΗΚΟ).


 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΘΟΔΩΡΗΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ
Δείτε παρακάτω σε συννημ. αρχείο το συμβόλαιο αγοραπωλησίας
Αρχεία

Συνολικες προβολες σελιδας