Παρασκευή, 14 Ιουλίου 2017

Ξεκίνησαν οι εργασίες στην κοιλαδογέφυρα Χαμεζίου

Από τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης ανακοινώνεται ότι στα πλαίσια του έργου «Ενίσχυση Ανωδομής Κοιλαδογέφυρας Χαμεζίου – Α΄ Φάση» τη Τρίτη 11 Ιουλίου υλοποιήθηκαν δραστηριότητες μέτρησης αντοχής  (διέλευση φορτηγών βαρέως φορτίου και μετρήσεις με οπτικές ίνες)
στα ανοίγματα Μ5 – Μ6 και Μ6 – Μ7 του παλαιού τμήματος της γέφυρας. Σήμερα Πέμπτη 13 Ιουλίου 2017 υλοποιούνται δραστηριότητες μέτρησης αντοχής    στα ανοίγματα Μ17 – Μ18 και Μ18 – Μ19 στο νέο τμήμα της γέφυρας.
?

Μετά την ολοκλήρωση της ανάλυσης των αποτελεσμάτων (εκτιμάται σε χρονικό διάστημα 15 περίπου ημερών)  θα υποβληθούν στη Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Έργων του ΟΑΚ Α.Ε. οι λεπτομερείς αναλύσεις των αποτελεσμάτων και η τελική κατάταξη της κατηγορίας της γέφυρας.
Την επόμενη εβδομάδα ( Δευτέρα 17 Ιουλίου 2017) σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα θα ξεκινήσουν οι λοιπές εργασίες του έργου (κατασκευή πεζοδρομίων της γέφυρας κ.λπ).

Πηγή : Ανατολή

Συνολικες προβολες σελιδας