Σάββατο, 1 Ιουλίου 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ

4 ΙΟΥΛΙΟΥ  έτους 2017  ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης   στα παρακάτω θέματα:

Σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου  Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σητείας που θα διεξαχθεί  στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Πατριάρχου Βαρθολομαίου 9 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο δεύτερο όροφο, στις

1. 5η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2017 Δημοτικού    Λιμενικού Ταμείου Σητείας.
2. Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης για διάφορες δαπάνες και ψήφιση πιστώσεων.
3. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσίας «καθαρισμός wc»
4. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσίας «αμοιβή ορκωτού ελεγκτή λογιστή για τον έλεγχο  των οικονομικών καταστάσεων και του ισολογισμού του Δ.Λ.Τ.Σ. για το έτος 2016.

Συνολικες προβολες σελιδας