Σάββατο, 3 Ιουνίου 2017

Προκήρυξη για τη χορήγηση αδειών άσκησης υπαίθριου εμπορίου

(Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων η  17η -6-2017).

      Από το Δήμο Σητείας ανακοινώνεται ότι εκδόθηκε από την Π.Ε. Λασιθίου προκήρυξη, για την χορήγηση συνολικά δώδεκα αδειών άσκησης υπαιθρίου πλανόδιου εμπορίου.

      Πλανόδιο Εμπόριο είναι η άσκηση εμπορικής δραστηριότης σε ακάλυπτο χώρο που δεν αποτελεί επαγγελματική στέγη και ασκείται με τη χρήση αυτοκινούμενου ή ρυμουλκούμενου οχήματος από πρόσωπα που έχουν κάνει έναρξη επιτηδεύματος του γυρολόγου ή άλλης εμπορικής δραστηριότητας (άρθρο 2 του Ν. 4264).

     Οι δώδεκα (12) άδειες υπαιθρίου πλανοδίου εμπορίου αφορούν:
  • Έξι (6) άδειες για εμπορία προϊόντων του πρωτογενούς τομέα και
  • Έξι (6) άδειες για εμπορία προϊόντων του δευτερογενούς τομέα.

     Δικαιούχοι για τη χορήγηση της άδειας άσκησης υπαίθριου πλανοδίου εμπορίου είναι φυσικά πρόσωπα που είναι άνεργα και δεν κατέχουν οι ίδιοι ή μέλη της οικογενείας αυτών άλλη διοικητική άδεια άσκησης βιοποριστικού επαγγέλματος.
Οι άδειες χορηγούνται κατά σειρά προτεραιότητας και με βάση κοινωνικά κριτήρια, σε πρόσωπα που ανήκουν σε συγκεκριμένες κατηγορίες.

     Οι αιτήσεις υποβάλλονται από 18-4-2017 έως 17-6-2017 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Εμπορίου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της ΠΕ Λασιθίου στον Άγιο Νικόλαο, τηλ. επικοινωνίας: 28413 40564-565.

      Επισυνάπτεται η αναλυτική Προκήρυξη (ΑΔΑ: 62967ΛΚ-Β3Ρ),  στην οποία αναγράφονται, με λεπτομέρεια, οι κατηγορίες που πρέπει να ανήκουν οι δικαιούχοι, η διαδικασία επιλογής, οι όροι άσκησης της δραστηριότητας, τα απαραίτητα δικαιολογητικά κλπ.   
 

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΗΤΕΙΑΣ

Συνολικες προβολες σελιδας