Σάββατο, 17 Ιουνίου 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την   21η του μηνός  Ιουνίου    έτους  2017,  ημέρα  Τετάρτη και ώρα  14:30  στο δημοτικό κατάστημα, με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης :


v  Τροποποίηση στοχοθεσίας   οικονομικών αποτελεσμάτων  του Δήμου για το έτος  2017.

v  Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017. 

v  Έγκριση ανατροπών αποφάσεων ανάληψης  υποχρέωσης.

v  Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης  και διάθεση των σχετικών πιστώσεων.

v  Έγκριση  2ου πρακτικού ( αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, για την ανάθεση της προμήθειας «Ειδών Καθαριότητας & Ευπρεπισμού υπηρεσιών του Δήμου Σητείας & των νομικών  του προσώπων έτους 2017».

v  Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών – καθορισμός όρων διενέργειας του διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας (εξοπλισμού για ηλεκτροφωτισμό αθλητικών εγκαταστάσεων & κοινόχρηστων χώρων, φωτιστικών στην τ. κ. Αχλαδίων, εορταστικού στολισμού, υλικών δημοτικού φωτισμού) με ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό.

v  Έγκριση πρακτικών φανερής προφορικής & πλειοδοτικής δημοπρασίας  για παραχώρηση  δικαιώματος απλής χρήσης  αιγιαλών παραλιών του Δήμου Σητείας.

                                                                Ο Προεδρος

                                                             Τερζ'ης  Λεωνίδας

Συνολικες προβολες σελιδας