Παρασκευή, 9 Ιουνίου 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την   12η του μηνός  Ιουνίου    έτους  2017,  ημέρα  Δευτέρα και ώρα  14:30  στο δημοτικό κατάστημα, με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης :

v  Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης  και διάθεση των σχετικών πιστώσεων.
v  Έγκριση  1ου πρακτικού (δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνικές προδιαγραφές) της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, για την προμήθεια «Ειδών Καθαριότητας & Ευπρεπισμού υπηρεσιών του Δήμου Σητείας & των νομικών  του προσώπων έτους 2017».
v  Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή  τοπικών κοινοτήτων Σητείας.
v  Λήψη απόφασης περί « Άσκηση ή μη ανακοπής και αίτηση αναστολής κατά της με αριθ. 18/2017 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Σητείας».
v  Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών - Καθορισμός όρων ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ» -  Έγκριση πρότασης  ανάληψης υποχρέωσης  και διάθεση τις σχετικής πίστωσης - Συγκρότηση επιτροπής  διενέργειας του διαγωνισμού.
v  Λήψη απόφασης περί αποδοχής δωρεάς βιβλίων από την « Εταιρεία Γραμμάτων και Τεχνών Ανατολικής Κρήτης».
v  Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής  δαπανών   επέκτασης δικτύων εξωτερικού  φωτισμού» -  Ορισμός υπολόγων υπαλλήλων  - Έγκριση  προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης και έγκριση διάθεσης  των σχετικών πιστώσεων.

                                                                                      Ο  Πρόεδρος

                                                                                    Τερζής Λεωνίδας

Συνολικες προβολες σελιδας