Σάββατο, 6 Μαΐου 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την   9η του μηνός  Μαΐου    έτους  2017,  ημέρα   Τρίτη  και ώρα  14:30  στο δημοτικό κατάστημα, με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης :


  • Σύνταξη σχεδίου Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.

  • Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης  και διάθεση των σχετικών πιστώσεων.

  • Έγκριση  ανατροπής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.

  • Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής  δαπανών   επέκτασης δικτύων εξωτερικού  φωτισμού» -  Ορισμός υπολόγων υπαλλήλων  - Έγκριση  προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης και έγκριση διάθεσης  των σχετικών πιστώσεων.

  • Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής  δαπανών  προνοιακών  επιδομάτων διμήνου Μαρτίου,  Απριλίου  -  Ορισμός υπολόγων υπαλλήλων  - Έγκριση  προτάσεων  ανάληψης υποχρέωσης και  διάθεση  των σχετικών πιστώσεων.

  • Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή του δήμου Σητείας.


                                                 Ο Προεδρος
                                             Τερζής   Λεωνίδας

Συνολικες προβολες σελιδας