Σάββατο, 20 Μαΐου 2017

ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ Υ.Ε.

Από το Δήμο Σητείας ανακοινώνεται ότι, εκδόθηκε η με αριθμό 16228/18-05-2017 (ΦΕΚ Β΄ 1723) Υπουργική Απόφαση και τίτλο «Απλούστευση και προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος,
Θεάτρων και Κινηματογράφων» σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 36 του  Ν. 4442/2016.
      Στο εξής όλα τα καταστήματα υ.ε. θα λειτουργούν κατόπιν γνωστοποίησης, ενώ καταργείται η διαδικασία της αδειοδότησης.  Τονίζεται ιδιαίτερα η θεσμοθέτηση της επιβολής προστίμου ύψους από 600 έως 20.000 € σε περίπτωση λειτουργίας χωρίς την υποβολή γνωστοποίησης.
Για ενημέρωση των ενδιαφερομένων επισυνάπτονται: 
  1.   Υ.Α. 16228 /18-05-2017
  2.    Ν. 4442/2016

Συνολικες προβολες σελιδας