Πέμπτη, 4 Μαΐου 2017

Εγγραφές Εσπερινό ΓΕΛ Σητείας            ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-18

1.      Οι εγγραφές πραγματοποιούνται από 1-30 Ιουνίου και από 1-15 Σεπτεμβρίου.
2.      Μπορεί να εγγραφεί όποιος έχει συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας με απλή υπεύθυνη δήλωση του κηδεμόνα.

3.      Στην Α τάξη εγγράφονται όσοι έχουν απολυτήριο Γυμνασίου ή ισότιμο με αυτό τίτλο σπουδών.
4.      Στη Γ τάξη εγγράφονται: α.  όσοι έχουν προαχθεί από την Α τάξη Γενικού Λυκείου ή ΕΠΑΛ.
β. πτυχιούχοι Α΄ και Β΄ κύκλου ΤΕΕ, καθώς και πτυχιούχοι ΤΕΣ και σχολών ΟΑΕΔ.
γ. πτυχιούχοι ειδικοτήτων ΤΕΛ ή Εν. Πολ. Λυκείων.
5.    Στη Δ τάξη εγγράφονται οι προαχθέντες από τη Β τάξη του Γενικού Λυκείου  ή τελειόφοιτοι που δεν έχουν πάρει απολυτήριο.    
6.       Οι  μετεγγραφές από ΓΕΛ και ΕΠΑΛ  γίνονται μέχρι 15 Οκτωβρίου.
7.      Οι φοιτώντες λαμβάνουν απολυτήριο Γενικού Λυκείου, ενώ υπάρχει η δυνατότητα εισαγωγής στα ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας.
8.      Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2843026660 και ώρες 19.00- 22.00 από Δευτέρα έως Παρασκευή   και στο 6973357979, όλες τις ημέρες και ώρες.                                                                                                                                                                                                           
                                                                                         Εκ του σχολείου                                         

Συνολικες προβολες σελιδας