Τρίτη, 7 Μαρτίου 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την   10η του μηνός  Μαρτίου   έτους 2017,  ημέρα    Παρασκευή  και ώρα  14:30  στο δημοτικό κατάστημα, με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης :


  • Εκλογή αντιπροέδρου.

  • Έγκριση Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης για διάφορες δαπάνες.

  • Ορισμός υπαλλήλων για την έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής για προνοιακά επιδόματα διμήνου Ιανουαρίου- Φεβρουαρίου 2017.  Ψήφιση, ανάληψη και δέσμευση πίστωσης.

  • Λήψη απόφασης  περί δικαστικής εκπροσώπησης του Ιωάννη Σφενδουράκη.

  •  Επιστροφή παγίας προκαταβολής έτους 2016, της τ.κ. Πεύκων.   Απαλλαγή υπολόγου διαχειριστή.

  • Σύσταση παγίας προκαταβολής στη δημοτική και στις τοπικές κοινότητες του Δήμου Σητείας για το έτος 2017 - Ορισμός υπολόγων.
  •  Σύσταση παγίας προκαταβολής  του Δήμου Σητείας για το έτος 2017- Ορισμός υπολόγου


                                              Ο Πρόεδρος
                                        Τερζής  Λεωνίδας

Συνολικες προβολες σελιδας