Τρίτη, 13 Δεκεμβρίου 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου και ώρα 18:00 στο δεύτερο όροφο του δημοτικού καταστήματος επί της οδού Π. Βαρθολομαίου 9,  με τα παρακάτω  θέματα  ημερήσιας διάταξης :


1)  Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στον Ευρωπαϊκό Όμιλο Εδαφικής Συνεργασίας (Ε.Ο.Ε.Σ.) υπό την επωνυμία Ε.Ο.Ε.Σ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ- Δίκτυο  Ευρωπαϊκών πόλεων για βιώσιμη ανάπτυξη.
2)  Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των παρακάτω έργων:
      -   Διαμόρφωση θέσεων θέας και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης στο άλσος Χλουβεράκη.
      -   Αισθητική αναβάθμιση κοινοχρήστων χώρων στον οικισμό Τουρλωτής
      -   Συντήρηση δημοτικών και κοινοτικών οδών.
3)   Παράταση της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου και ΔΕΥΑΣ για την εκπόνηση μελέτης συλλογής, μεταφοράς,επεξεργασίας & διάθεσης λυμάτων ευρύτερης περιοχής Παλαικάστρου.
4)  Έγκριση υποβολής πρότασης υλοποίησης των παρακάτω πράξεων, στο Ε.Π. « Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & αειφόρος Ανάπτυξη » 2014-2020 :
-   Εφαρμογή προγράμματος οικιακής κομποστοποίησης στο Δήμο Σητείας
-   Εκπόνηση μελετών ωρίμανσης &τευχών δημοπράτησης για την Κατασκευή - Λειτουργία Κεντρικού Πράσινου Σημείου Δήμου Σητείας.   
5)   Χορήγηση παράτασης της σύμβασης « Διαχείριση (μεταφόρτωση και μεταφορά) ανακυκλώσιμων αποβλήτων συσκευασίας Δήμου Σητείας στο ΚΔΑΥ Ηρακλείου » .
6)  Αποδοχή απόφασης ένταξης της Πράξης: Κέντρο Κοινότητας στο Δήμο Σητείας.
7)  Άρση περιοριστικών μέτρων άρδευσης έτους 2016.
8)  Επιστροφή ποσού στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη « Ο ΤΡΟΧΟΣ » ως αχρεωστήτως καταβληθέν.
9)  Έγκριση 13ης αναμόρφωσης πρ/σμού οικ.έτους 2016.
10) Έγκριση πρ/σμού και Ο.Π.Δ. Δ.Ο.Κ.Α.Σ. οικ. έτους 2017.
11) Έγκριση ισολογισμού-απολογισμού ΔΟΚΑΣ οικ. έτους 2014.
12) Έγκριση απόφασης Δ.Ο.Κ.Α.Σ για αναμόρφωση του πρ/σμού του οικ.έτους 2016.
13)  Συγκρότηση επιτροπής διαπίστωσης ζημιών, προμήθειας ανταλλακτικών, ελαστικών, επισότρων και συντήρησης – επισκευής των οχημάτων &  μηχανημάτων του δήμου για το έτος 2017.
14) Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής της προμήθειας ανταλλακτικών, ελαστικών, επισότρων και συντήρησης – επισκευής των οχημάτων & μηχανημάτων του δήμου για το έτος 2017.   
15) Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής παρεχόμενων γενικών υπηρεσιών για το έτος 2017.

                                                                Ο Πρόεδρος
                                                             Νίκος Κοζυράκης

Συνολικες προβολες σελιδας