Τρίτη, 13 Δεκεμβρίου 2016

Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων συγκομιδής σταφυλιών έτους 2016

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Λασιθίου ενημερώνει τους παραγωγούς οινοστάφυλων ότι η προθεσμία για την υποβολή των Δηλώσεων Συγκομιδής σταφυλιών παρατείνεται μέχρι τις 22 Δεκεμβρίου 2016.

Οι παραγωγοί έχουν την ευθύνη για την έγκαιρη, πλήρη και ορθή συμπλήρωση των στοιχείων που υποβάλλουν και τα οποία θα υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας «Δήλωση Συγκομιδής Αμπελουργικών Προϊόντων» της επίσημης ιστοσελίδας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων www.minagric.gr.
Οι κάτοχοι αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων των οποίων η σταφυλική παραγωγή τους προορίζεται για οινοποίηση υποχρεούνται να υποβάλλουν δηλώσεις συγκομιδής σταφυλιών για το σύνολο της εκμετάλλευσής τους. Ακόμα και στην περίπτωση όπου δεν γίνει συγκομιδή για κάποιο αμπελοτεμάχιο ή στο σύνολο των αμπελοτεμαχίων δηλώνουν μηδενική παραγωγή.
Απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης συγκομιδής:
α) οι αμπελουργοί των οποίων οι εκμεταλλεύσεις τους καταλαμβάνουν λιγότερο από 1,0 στρέμμα αμπελώνα και το παραγόμενο προϊόν τους δεν διατίθεται και ούτε πρόκειται να διατεθεί στο εμπόριο με οποιαδήποτε μορφή.
β) οι αμπελουργοί/ οινοποιοί οι οποίοι οινοποιούν οι ίδιοι το σύνολο της παραγωγής τους(δήλωση παραγωγής). Σε αντίθετη περίπτωση (π.χ. πώληση μέρους σταφυλικής παραγωγής ή απόσταξη) οι οινοποιοί κάτοχοι αμπελουργικής εκμετάλλευσης υποχρεούνται να υποβάλλουν και δήλωση συγκομιδής.
Μετά τη λήξη της περιόδου υποβολής (22 Δεκεμβρίου 2016), υπάρχει η δυνατότητα εκτύπωσης από τους παραγωγούς του αντίγραφου της δήλωσης το οποίο έχει θέση βεβαίωσης κατάθεσης της δήλωσης συγκομιδής.
Για περισσότερες διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στην υπηρεσία μας στο τηλέφωνο 28413 40523.
Η αναπληρώτρια προϊσταμένη
Μαρία Φουντή

Πηγή : Ανατολή

Συνολικες προβολες σελιδας