Παρασκευή, 9 Δεκεμβρίου 2016

Ενημέρωση σε μαθητές & δειγματικές διδασκαλίες σε εκπ/κούς ΠΕ11 Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης, στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Σητείας, στο Άθλημα της Αντισφαίρισης

Στα πλαίσια της ενημέρωσης των εκπαιδευτικών ΠΕ11 για τις δυνατότητες ένταξης
της Αντισφαίρισης  στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, την πληροφόρησή τους για
την διδακτική μεθοδολογία του, όπως και για την γνωριμία των  μαθητών με το
Ολυμπιακό Άθλημα της Αντισφαίρισης,
θα πραγματοποιηθεί ενδοσχολική
επιμόρφωση και δειγματικές διδασκαλίες από το Σχολικό Σύμβουλο ΠΕ11 Α.
Κατσαγκόλης, τον κ. Ν. Τζωρμπατζάκη, εκπαιδευτικό Φυσικής Αγωγής και
Ομοσπονδιακό Προπονητή Αντισφαίρισης Κρήτης και τον κ. Ε. Πρωτογεράκη,
εκπαιδευτικό Φυσικής Αγωγής, την Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2016 από 12:00 έως 14:00, στο 4ο Δημ. Σχολείο Σητείας, για μαθητές των τάξεων Δ’& ΣΤ’ του σχολείου
και για εκπ/κούς ΠΕ11 σχολικών μονάδων περιοχής Σητείας. Μετά το πέρας της
διδασκαλίας θα ακολουθήσει συζήτηση με τους συναδέλφους και αξιολόγηση της
όλης δράσης. 
Η ενημέρωση θα γίνει σε συνέχεια των βιωματικών σεμιναρίων «Η Αντισφαίριση
στο Δημοτικό Σχολείο, Γυμνάσιο & Λύκειο: Διδακτική μεθοδολογία», που πραγματοποιήθηκαν στα Κλειστά Γυμναστήρια του 1ου & 2ου ΓΕ.Λ. Ιεράπετρας και
Αγ. Νικολάου, 18/11/2016 και 07/12/2016 αντίστοιχα.  
Τις δειγματικές διδασκαλίες μπορούν να παρακολουθήσουν και αδιόριστοι
εκπ/κοί Φυσικής Αγωγής.  
Για την αρτιότερη οργάνωση του σεμιναρίου, είναι απαραίτητη ή ηλεκτρονική
δήλωση συμμετοχής των εκπ/κών, στη σελίδα του Σχολικού Συμβούλου Α.
Κατσαγκόλη:  http://users.sch.gr/akatsag/#!lessons_page_2016_2017 (Σεμινάρια
2016-2017     Τίτλος Σεμιναρίου        Δήλωση Συμμετοχής).
   Παρακαλούνται οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων να ενημερώσουν
ενυπόγραφα τους εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής του σχολείου τους όπως και να
διευκολύνουν τη συμμετοχή τους στην επιμορφωτική συνάντηση, σύμφωνα με το
αριθμ. πρωτ. 8477/7-9-2016 έγγραφο της ΠΔΕ Κρήτης και 6943/13-9-2016 της Δ.Δ.Ε.
Λασιθίου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Δ/νση του 4ου Δημοτικού Σχολείου για την
συνεργασία και φιλοξενία της όλης επιμορφωτικής δράσης.  Ο Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής
Α. Κατσαγκόλης Ph.D., MSc.

Συνολικες προβολες σελιδας