Παρασκευή, 18 Νοεμβρίου 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ

Σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου  Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σητείας που θα διεξαχθεί
στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Πατριάρχου Βαρθολομαίου 9 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο δεύτερο όροφο, στις 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  έτους 2016  ημέρα ΤΕΤΆΡΤΗ  και ώρα 13:30, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης   στα παρακάτω θέματα:

  1. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμήθειας δεξαμενής μεγάλης χωρητικότητας
  2. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμήθειας ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων
  3. Βεβαίωση εσόδου
  4. Έγκριση  αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης και  διάθεση  πιστώσεων σε βάρος Κωδικών αριθμών  του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016  για την  πληρωμή  δαπανών.
  5. Έγκριση μετακίνησης Προέδρου
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Συνολικες προβολες σελιδας