Σάββατο, 5 Νοεμβρίου 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 10η του μηνός  Νοεμβρίου   έτους 2016,  ημέρα Πέμπτη και ώρα  14:30  στο δημοτικό κατάστημα, με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:


Σύνταξη  σχεδίου αναμόρφωσης  πρ/μού  οικ. έτους 2016.

Έγκριση Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης  (Α.Α.Υ.) και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2016.

 Έγκριση Ανατροπής Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης (Α.Α.Α.Υ.)  και διαγραφή δέσμευσης υποχρέωσης δαπάνης προ/μού του Δήμου οικ. έτους  2016.

Έγκριση μετακίνησης  του Φουρναράκη  Γεωργίου υπαλλήλου του Δήμου  Σητείας.

Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης  για την εργασία με τίτλο «Στήριξη  Φοινικοειδών  Πλατείας  Σητείας».

Λήψη απόφασης περί τροποποίησης της υπ . αρ. 16/2016 απόφαση,  της Οικονομικής Επιτροπής.

Συνολικες προβολες σελιδας