Σάββατο, 5 Νοεμβρίου 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ

  Σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου  Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σητείας που θα διεξαχθεί
στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Πατριάρχου Βαρθολομαίου 9 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο δεύτερο όροφο, στις 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  έτους 2016  ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ  και ώρα 13:30, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης   στα παρακάτω θέματα:

  1. Αναπροσαρμογή οικονομικού ανταλλάγματος παραχώρησης ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου  αιγιαλού ΓΙΑ τοποθέτηση ομπρελών – ξαπλώστρων από 01-01-2017 και εφεξής.
  2. Έγκριση  αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης και  διάθεση  πιστώσεων σε βάρος Κωδικών αριθμών  του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016  για την  πληρωμή  δαπανών.
  3. Βεβαίωση εσόδου
  4. Περί υποβολή προσφυγής ή μη ενώπιον της ειδικής επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 κατά της αριθμ, 1115/24-10-2016 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης που αφορά την «προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού ηλεκτρικών εγκαταστάσεων λιμένα Σητείας».
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Συνολικες προβολες σελιδας