Σάββατο, 12 Νοεμβρίου 2016

Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τη Δευτέρα 14 Νοεμβρίου και ώρα 18:00 στο δεύτερο όροφο του δημοτικού καταστήματος επί της οδού Π. Βαρθολομαίου 9,  με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :


1.  Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με το προσφυγικό στην Περιφέρεια Κρήτης.
2.  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής-οριστικής παραλαβής του έργου: Βελτίωση σχολικών εγκαταστάσεων.
3.   Χορήγηση παράτασης περαίωσης του έργου: Αισθητική αναβάθμιση κοινοχρήστων χώρων στον οικισμό Τουρλωτής.
4.  Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου: Αναβάθμιση αρδευτικών δικτύων Δήμου Σητείας .
5.    Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής των παρακάτω έργων:
      -  Βελτίωση υποδομών άρδευσης στις τ.κ. Δήμου Σητείας  
     -   Βελτίωση αρδευτικού τ.κ. Λάστρου.
6.   Έγκριση συμμετοχής στο πρόγραμμα INTERREG Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020
7.   Έγκριση έκθεσης πρ/σμού Γ τριμήνου 2016 - Αναμόρφωση πρ/σμού.
8.   Έγκριση 10ης αναμόρφωσης πρ/σμού οικ. έτους 2016.
9.   Έγκριση διενέργειας της προμήθειας και εγκατάστασης υλικών στήριξης φοινικοειδών πλατείας Σητείας.
10. Παράταση της σύμβασης για την προμήθεια-εγκατάσταση προγράμματος για πληρωμή προνοιακών επιδομάτων.
11. Λήψη απόφασης έκπτωσης προμηθευτή από τη σύμβαση για τη «Μίσθωση μηχανημάτων» στα πλαίσια της εκτέλεσης του έργου: Βελτίωση δημοτικών & αγροτικών δρόμων για τη διευκόλυνση πρόσβασης πυροσβεστικών & λοιπών οχημάτων.
12. Έγκριση δαπάνης επέκτασης δικτύου εξωτερικού δημοτικού φωτισμού.
13. Κατανομή πίστωσης 41.577,54 € για λειτουργικές δαπάνες σχολείων.
14. Έγκριση τροποποίησης καταστατικού ΜΑΔΕΣ. Ορισμός εκπροσώπου στη Γενική Συνέλευση.
15. Έγκριση αποφάσεων ν.π.δ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ για έγκριση έκθεσης πρ/σμού Γ τριμήνου 2016 και αναμόρφωση του πρ/σμού του.
16. Έγκριση απόφασης ν.π.δ. ΔΟΚΑΣ για αναμόρφωση του πρ/σμού του.
17. Έγκριση απόφασης ν.π.δ. ΔΟΚΑΣ περί καθορισμού τροφείων του Βρεφικού-Παιδικού Σταθμού Σητείας.
18. Έγκριση κοπής δένδρου στα Πλατανάρια Σητείας.
19. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών.

                                                           Ο Πρόεδρος
                                                        Νίκος Κοζυράκης

Συνολικες προβολες σελιδας