Κυριακή, 9 Οκτωβρίου 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ

Σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου  Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σητείας που θα διεξαχθεί  στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Πατριάρχου Βαρθολομαίου 9 στην αίθουσα του Δημοτικού
Συμβουλίου στο δεύτερο όροφο, στις 13 Οκτωβρίου  έτους 2016  ημέρα Πέμπτη  και ώρα 13:30, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης   στα παρακάτω  θέματα:

  1. Έγκριση πρακτικού επιτροπής και κατακύρωση αποτελέσματος ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού  για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της «προμήθεια και εγκατάσταση δεστρών & προσκρουστήρων στο παλαιό τμήμα λιμένα Σητείας».
  2. Έγκριση  αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης και  διάθεση  πιστώσεων σε βάρος Κωδικών αριθμών  του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016  για την  πληρωμή  δαπανών
  3. Περί αιτήματος ΑΦΟΙ ΛΕΛΕΚΑΚΗ Ο.Ε. για παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Σητείας.
  4.  Περί αποξήλωση  πέργκολας επι της οδού Ελ. Βενιζέλου 193.
  5. Περί αιτήσεως Τσιριλάκη Εμμανουήλ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Συνολικες προβολες σελιδας