Τετάρτη, 5 Οκτωβρίου 2016

Τα καταστήματα κάλυψαν τις οφειλές τους στο Λιμενικό Ταμείο Σητείας

Στην τελευταία συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σητείας συζητήθηκε η έκθεση έγκρισης-διαχείρισης της περιόδου 2015.

«Η χρήση του 2015», ανέφερε ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου κ. Θοδωρής Πετρουλάκης, «ήταν μία σημαντική χρονιά για τους ΟΤΑ και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο. Το νέο πλαίσιο αναφοράς επιβάλει την περαιτέρω αναβάθμιση των οικονομικών υπηρεσιών του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σητείας για να ανταποκριθεί στις συνθήκες των καιρών και στην δυσμενή οικονομική συγκυρία. Πέρα από τα βασικά οικονομικά στοιχεία, τα οποία αναλύθηκαν, η χρονιά που πέρασε ήταν τρίτη μετά την εγκατάσταση του διπλογραφικού συστήματος που είμαστε υποχρεωμένοι να έχουμε, επιτρέποντας στο Δ.Λ.Τ. Σητείας την σωστή παρακολούθηση της πορείας των οικονομικών του στοιχείων».
Σύμφωνα με τον ισολογισμό, τα έξοδα εγκατάστασης ανέρχονται στο ποσό των 4.000 κι αφαιρούμενων των αποσβέσεων -900- η αναπόσβεστη αξία ανέρχεται σε 3.100. Το δε υπόλοιπο τέλος χρήσης σε 257.000 €.
«Έχει σημασία», πρόσθεσε ο κ. Πετρουλάκης, «να αναφέρουμε ότι η πίεση που ασκήσαμε για να βάλουμε τάξη και στο οικονομικό κομμάτι έχει αποδώσει. Ένας μόνο επαγγελματίας δεν έχει τακτοποιήσει τις υποχρεώσεις του, καταλαμβάνει χώρο αυθαίρετα και θα γίνουν οι νόμιμες διαδικασίες για την απομάκρυνση του από το συγκεκριμένο σημείο. Γενικά η πίεση που ασκήσαμε και η συνεργασία με τους καταστηματάρχες, οι ταμειακές διευκολύνσεις που έγιναν, επέφεραν αποτέλεσμα.
ΜΑΡΙΖΑ ΨΑΡΑΚΗ

Πηγή : Ανατολή

Συνολικες προβολες σελιδας