Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2016

Η κρίση επηρεάζει και τις εισπράξεις του Δήμου Σητείας

Υπό την προεδρία του Αντιδημάρχου Λεωνίδα Τερζή συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σητείας, όπου συζητήθηκαν η κατάρτιση σχεδίου του προϋπολογισμού εσόδων -εξόδων του Δήμου για το 2017 και η αποστολή του στο Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ.

«Η σύνταξη του προϋπολογισμού του επόμενου έτους», ανέφερε ο κ. Τερζής, «γίνεται κυρίως σε συνάρτηση με τα στοιχεία του τρέχοντος έτους -μέχρι την σύνταξη- δηλαδή του 2016 και του προηγούμενου δηλαδή του 2015».
Στα οικονομικά στοιχεία αναφέρθηκε κατά την εισήγησή του ο Προϊστάμενος του Τμήματος Προϋπολογισμού Μανόλης Νικηφοράκης. Για το 2017 έχουν προϋπολογιστεί τακτικά έσοδα 6.826.000.00 (μισθώματα ΚΑΠ, κλπ.), έκτακτα 2.524.000.00 (επιχορηγήσεις για έργα, πυροπροστασία, επενδύσεις κλπ). Τα έσοδα από παρελθόντα οικονομικά έτη, που βεβαιώνονται για πρώτη φορά είναι 242.000, εισπράξεις από απαιτήσεις παλαιότερες ληξιπρόθεσμες οφειλές 1.757.000.00, εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και επιστροφές χρημάτων 1.465.000.00 και χρηματικό υπόλοιπο στις 31/12/16, 3.229.507.00. Το σύνολο των εσόδων διαμορφώνεται στα 16.745.869,71.
Ισοσκελισμένος είναι ο προϋπολογισμός. Στα έξοδα οι λειτουργικές δαπάνες ανέρχονται σε 9.000.000 ευρώ περίπου, επενδύσεις 4.000.000, παλαιότερες υποχρεώσεις 3.500.000 και αποθεματικό υπόλοιπο 100.000 ευρώ. Το σύνολο των εξόδων ανέρχεται σε 16.745.869,71.
Προχωρώντας σε μία περιγραφική ανάλυση των στοιχείων, ο κ. Νικηφοράκης σημείωσε ότι «παρατηρείται μία καλυτέρευση των ιδίων εσόδων του Δήμου από το 2014 στο 2015. Μία βελτίωση της εικόνας κατά 313.000. Επίσης αύξηση εισπράξεων στα εισπρακτέα υπόλοιπα της τάξης των 4.000. Από το 2015 στο 2016 λόγω του ότι δεν έχει κλείσει το τρέχον έτος, ανέφερε ότι για το επτάμηνο του 2016 -ως τον Ιούλιο- παρατηρείται μία πτώση στα ίδια έσοδα της τάξης των 373.000. και πτώση κατά 257.000 στα εισπρακτέα υπόλοιπα. «Φαίνεται λοιπόν ότι υπάρχει μία δυσκολία εισπραξιμότητας στο Δήμο. Έχει βελτιωθεί η εικόνα, αλλά έχουμε πρόβλημα εισπραξιμότητας σε κάποια σημεία, όχι σε όλα», συμπλήρωσε.
ΜΑΡΙΖΑ ΨΑΡΑΚΗ

Πηγή : Ανατολή

Συνολικες προβολες σελιδας